Es pot instal·lar aerotèrmia en una casa ja construïda?

Es pot instal·lar aerotèrmia en una casa ja construïda? Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en una casa ja construïda. L’aerotèrmia és una tecnologia que utilitza l’energia de l’aire exterior per a proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de manera eficient. Per a la seva instal·lació en un habitatge existent, s’han de considerar …

Es pot instal·lar aerotèrmia en una casa ja construïda?

Instal·lació aerotèrmia Tavèrnoles

Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en una casa ja construïda. L’aerotèrmia és una tecnologia que utilitza l’energia de l’aire exterior per a proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de manera eficient. Per a la seva instal·lació en un habitatge existent, s’han de considerar diversos factors:

  • Avaluació de l’aïllament tèrmic: És important que l’habitatge estigui ben aïllada per a maximitzar l’eficiència del sistema.

  • Espai disponible: Es necessita espai tant a l’interior com en l’exterior per als components del sistema, com la unitat exterior i el sistema de distribució de l’aire o l’aigua. També existeixen sistemes monobloc, que unifiquen la unitat interior i exterior en un únic dispositiu. Això significa que instal·larem un únic equip a l’exterior, estalviant espai a l’interior.

  • Instal·lació elèctrica: L’habitatge ha de comptar amb una instal·lació elèctrica que pugui suportar la demanda energètica del sistema d’aerotèrmia.

Sí l’habitatge també disposa de plaques solars, la combinació d’aerotèrmia i fotovoltaica és la solució més eficient i sostenible des del punt de vista energètic. Al tractar-se de dos sistemes elèctrics, les plaques solars subministren energia a l’aerotèrmia, que al seu torn l’utilitza per a la producció de climatització i aigua calenta de l’habitatge. Així, podem arribar a cobrir fins al 80% de les necessitats energètiques del nostre habitatge.

És compatible amb els emissors de calor existents?

Els sistemes d’aerotèrmia poden funcionar eficientment amb diversos tipus d’emissors tèrmics, i l’elecció dependrà de les característiques específiques del teu habitatge i les teves preferències personals. Aquí tens algunes opcions compatibles:

  • Radiadors d’alta i baixa temperatura: Els equips d’aerotèrmia poden connectar-se a radiadors convencionals d’alta temperatura, que s’escalfen entre 60 i 70 °C, així com a radiadors de baixa temperatura, que són més eficients i operen a temperatures més baixes.
  • Terra radiant: Aquest sistema és especialment compatible amb l’aerotèrmia, ja que funciona a temperatures més baixes i distribueix la calor de manera uniforme i eficient per tot l’habitatge.
  • Fancoils: Aquests dispositius, que inclouen un ventilador i un bescanviador de calor, són versàtils i poden proporcionar tant calefacció com refrigeració, adaptant-se a diferents càrregues tèrmiques.

És important esmentar que els sistemes d’aerotèrmia són més eficients a temperatures més baixes, per la qual cosa emissors com el terra radiant i els radiadors de baixa temperatura solen ser una combinació ideal. A més, existeixen equips d’aerotèrmia d’alta i mitjana temperatura que poden adaptar-se a sistemes de canonades existents i a sistemes de calefacció més antics.

Com es el procés de instal·lació d’una aerotèrmia en una casa ja construïda?

El primer pas és fer una visita tècnica a la teva casa per avaluar les seves característiques i determinar el millor lloc per instal·lar els equips. El procés d’instal·lació comporta retirar o adaptar el sistema de calefacció existent i instal·lar l’aerotèrmia i connectar-la amb els emissors tèrmics de l’habitatge, com terra radiant, radiadors o fancoils. Una vegada realitzada la instal·lació, el tècnic realitzara la posada en funciament i ajustará el sistema perquè funcioni optimament. Es tracta d’una instal·lació que pràcticament no causa molèsties i el temps que es tarda depèn de la complexitat de cada cas, però en general es pot fer en uns tres dies.

Si vols veure totes les instal·lacions d’aerotermia que hem realitzat clica aquí:

Articles sobre Instal·lacions Aerotèrmia