Fotovoltaica a Sant Julià de Vilatorta

Descripció Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 5,33 kWp format per 13 mòduls monocristal·lins Axitec de 144 cel·les de 410 Wp. Inversor trifàsic SMA Sunny Tripower de 5 kW nominals. Mòduls fotovoltaics sobreposats a la coberta inclinada existent mitjançant anclatges fixats a la coberta de teula. Instal·lació d’un analitzador de xarxa E-meter per …

Fotovoltaica

Sant Julià de Vilatorta

Descripció

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 5,33 kWp format per 13 mòduls monocristal·lins Axitec de 144 cel·les de 410 Wp. Inversor trifàsic SMA Sunny Tripower de 5 kW nominals.

Mòduls fotovoltaics sobreposats a la coberta inclinada existent mitjançant anclatges fixats a la coberta de teula.

Instal·lació d’un analitzador de xarxa E-meter per a la monitorització dels consums de l’habitatge.

Posada en funcionament i legalització de la instal·lació per a la compensació d’excedents.

Any: 2021

Emplaçament: Sant Julià de Vilatorta (Osona)

Serveis / instal·lacions realitzades:
Fotovoltaica