Fotovoltaica a Balenya

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 3,96 kWp format per 8 mòduls monocristal·lins de 144 cel·les de 495 Wp.

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 3,96 kWp.

Fotovoltaica a Balenya

Descripció

Fotovoltaica autoconsum a La Garriga

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 3,96 kWp format per 8 mòduls monocristal·lins de 144 cel·les de 495 Wp. Inversor monofàsic SMA Sunny Boy de 3,6 kW nominals.

Inversor monofàsic SMA Sunny Boy de 3,6 kW nominals.

Mòduls fotovoltaics sobreposats a la coberta inclinada existent mitjançant varilles fixades a les teules i coberta.

Instal·lació d’un analitzador de xarxa E-meter per a la monitorització dels consums de l’habitatge.

Posada en funcionament i legalització de la instal·lació per a la compensació d’excedents.

Any: 2021

Emplaçament: Balenya (Osona)

Serveis / instal·lacions realitzades:
Fotovoltaica