Fotovoltaica a Barcelona

Descripció Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a un habitatge de Barcelona, amb una potència pic de 16,40 kWp i amb compensació d’excedents. Aquest sistema fotovoltaic està format per 40 plaques solars de 410 Wp, amb microinversors Enphase. S’ha escollit l’ús de microinversors, ja que alguna zona de la coberta estava afectada per ombres produïdes per …

Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum

Fotovoltaica a Barcelona

Descripció

Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a un habitatge de Barcelona, amb una potència pic de 16,40 kWp i amb compensació d’excedents. Aquest sistema fotovoltaic està format per 40 plaques solars de 410 Wp, amb microinversors Enphase.

S’ha escollit l’ús de microinversors, ja que alguna zona de la coberta estava afectada per ombres produïdes per arbres situats al voltant de l’habitatge. Els microinversors permeten que cada mòdul tingui una producció elèctrica independent de la resta, de manera que les ombres i les diferències d’orientació només afectin la producció d’aquests, i no afectin negativament a la producció total del sistema.

Per a la fixació de les plaques solars a la coberta inclinada de l’habitatge, s’ha utilitzat una estructura metàl·lica, del fabricant K2 systems, formada per guies d’alumini fixades sobre les crestes de les teules.

Amb aquesta instal·lació solar fotovoltaica, el propietari podrà aconseguir fins a un 39% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 20.970 kWh. El fet de tenir un consum tan elevat, fa que la instal·lació tingui un aprofitament solar del 86%. El propietari també contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 13.563Kg de CO₂ a l’atmosfera.

Estàs pensant a instal·lar plaques solars en el teu habitatge?

Contacte amb nosaltres per demanar un pressupost, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge.


  Vull rebre contingut promocional
  Any: 2022

  Emplaçament: Barcelona (Barcelonès).

  Instal·lació realitzada:
  Fotovoltaica.

  Potència de la instal·lació: 14,5 KW.

  Producció anual: 20.970 kWh.

  Estalvi anual: 17.948 kWh

  Estalvi emissions C02: 6.255 kg.