Domòtica a Sant Cugat

Domòtica per a un habitatge a Sant Cugat del Vallès

Instal.lació domòtica per al control de la climatització, ventilació, il.luminació, persianes, fotovoltaica i ACS

Sant Cugat del Vallès

Descripció

Instal.lació de domòtica en habitatge rehabilitat Passivhaus.

Rehabilitació d’habitatge amb certificació Passivhaus Enerphit.

Sistema de climatització basat en una bomba de calor per a la producció i terra radiant per a la distribució interior. Sistema de ventilació mecànica de doble flux Zehnder.

En aquest projecte hem subministrat el sistema de control domòtic Loxone i hem realitzat la seva posada en funcionament. S’han integrat les següents instal.lacions: climatització, ventilació, persianes, fotovoltaica, il.luminació interior i exterior i monitorització de consums elèctric i d’aigua.

Any: 2020

Emplaçament: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Serveis / instal·lacions realitzades:
Domòtica.

Sant Elies, producció ACS comunitària

Instal.lació per a la producció comunitària d’ACS mitjançant bomba de calor i fotovoltaica

Bomba de calor i Fotovoltaica a Barcelona

Descripció

Instal.lació comunitària per a la producció d’ACS mitjançant bomba de calor fotovoltaica.

Instal·lació comunitària per a la producció d’ACS formada per una bomba de calor Daikin monobloc de 16 kW i un generador fotovoltaic per autoconsum de 8,71 kWp format per 26 mòduls monocristal·lins JA Solar de 335 Wp.

Inversor trifàsic SMA Sunny Tripower de 8 kW nominals.

Una part dels mòduls fotovoltaics s’han fixat a una estructura d’alumini, i aquesta s’ha fixat a la coberta inclinada de teula àrab de l’edifici. L’altra part s’han disposat en la coberta plana del badalot de l’escala mijançant blocs de formigó Solar Block de 18º d’inclinació.

Sistema de control Loxone. Sistema de distribució de l’aigua calenta mitjançant 4 muntants independents i bescanviadors de calor en cada habitatge.

Any: 2020

Emplaçament: Barcelona (Barcelonès)

Serveis / instal·lacions realitzades:
Bomba de calor, ACS, Fotovoltaica, Loxone

.

Fotovoltaica 2 a Sant Pere de Ribes

Instal.lació fotovoltaica per a autoconsum

Fotovoltaica 2 a Sant Pere de Ribes

Descripció

Instal.lació fotovoltaica per autoconsum en un habitatge unifamiliar

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 5,1 kWp format per 15 mòduls monocristal·lins de 120 cel·les JA Solar de 340 Wp. Inversor monofàsic SMA Sunny Boy de 5,0 kW nominals.

Mòduls fotovoltaics fixats a una estructura d’alumini, i aquesta fixada a la coberta inclinada de teula àrab de l’habitatge.

Instal·lació d’un analitzador de xarxa E-meter per a la monitorització dels consums de l’habitatge.

Posada en funcionament i legalització de la instal·lació per a la compensació d’excedents.

Any: 2020

Emplaçament: Sant Pere de Ribes (Garraf)

Serveis / instal·lacions realitzades:
Fotovoltaica

.

Fotovoltaica 2 a La Garriga

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 4,5 kWp

Instal.lació fotovoltaica per autoconsum en un habitatge unifamiliar a La Garriga

Fotovoltaica a La Garriga

Descripció

Fotovoltaica autoconsum a La Garriga

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 4,5 kWp format per 10 mòduls monocristal·lins Axitec de 144 cel·les de 450 Wp. 5 mòduls s’han instal.lat amb orientació est i els altres 5 amb orientació oest, aprofitant els dos seguidors MPP independents de l’inversor.

Inversor monofàsic SMA Sunny Boy de 4 kW nominals.

Mòduls fotovoltaics fixats a una estructura d’alumini, i aquesta fixada a la coberta inclinada de teula àrab de l’habitatge.

Instal·lació d’un analitzador de xarxa E-meter per a la monitorització dels consums de l’habitatge.

Posada en funcionament i legalització de la instal·lació per a la compensació d’excedents.

Any: 2021

Emplaçament: La Garriga (Vallès Oriental)

Serveis / instal·lacions realitzades:
Fotovoltaica

Fotovoltaica 1 a Barcelona

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 5,4 kWp

Instal.lació fotovoltaica per a autoconsum

Fotovoltaica a Barcelona

Descripció

Instal.lació fotovoltaica per autoconsum en un habitatge unifamiliar

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 5,4 kWp format per 12 mòduls monocristal·lins Axitec de 144 cel·les de 450 Wp. Inversor monofàsic SMA Sunny Boy de 5 kW nominals.

Mòduls fotovoltaics sobreposats a la coberta plana mitjançant blocs de formigó Solarblock amb una inclinació de 10º.

Aprofitament dels excedents per a la producció d’aigua calenta sanitària mitjançant el control d’una resistència elèctrica a través d’un regulador controla per la domòtica Loxone de l’habitatge.

Instal·lació d’un analitzador de xarxa E-meter per a la monitorització dels consums de l’habitatge.

Posada en funcionament i legalització de la instal·lació per a la compensació d’excedents.

Any: 2021

Emplaçament: Barcelona (Barcelonès)

Serveis / instal·lacions realitzades:
Fotovoltaica

.

Fotovoltaica 1 a Sant Pere de Ribes

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 4,08 kWp

Instal.lació fotovoltaica per a autoconsum

Fotovoltaica 1 a Sant Pere de Ribes

Descripció

Instal.lació fotovoltaica per autoconsum en un habitatge unifamiliar

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 4,08 kWp format per 12 mòduls monocristal·lins Axitec de 120 cel·les de 340 Wp. Inversor monofàsic SMA Sunny Boy de 3,6 kW nominals.

Mòduls fotovoltaics fixats a una estructura d’alumini, i aquesta fixada a la coberta inclinada de teula àrab de l’habitatge.

Instal·lació d’un analitzador de xarxa E-meter per a la monitorització dels consums de l’habitatge.

Posada en funcionament i legalització de la instal·lació per a la compensació d’excedents.

Any: 2020

Emplaçament: Sant Pere de Ribes (Garraf)

Serveis / instal·lacions realitzades:
Fotovoltaica

.

Instal.lacions casa a Alella

Instal.lacions en un habitatge unifamiliar a Alella

Instal.lacions de climatització, ventilació, domòtica, fotovoltaica

Instal.lacions casa unifamiliar a Alella

Descripció

Habitatge unifamiliar d’alta eficiència energètica.

En aquest projecte hem executat la totalitat de les instal.lacions.

Sistema de climatització format per dues bombes de calor monobloc, fancoils per a la refrigeració i terra radiant per a la calefacció.

Instal.lació fotovoltaica per autoconsum amb un generador de 4,5 kWp i una bateria de 10,5 kWh. Sistema de control domòtic Loxone per a la integració de la climatització, il·luminació, fotovoltaica, persianes i monitorització de consums.

Any: 2020

Emplaçament: Alella (Maresme)

Serveis / instal·lacions realitzades:
Climatització, ventilació, domòtica, electricitat, comunicacions, fontaneria, sanejament i fotovoltaica

.

Biomassa unifamiliar a Barcelona

Instal.lació d’una caldera de pèl.let automàtica de 20 kW, model Peleltmatic del fabricant Okofen, amb sistema d’alimentació pneumàtic.

Projecte Biomassa.

Biomassa unifamiliar a Barcelona

Descripció

Habitatge unifamiliar a Barcelona.

Instal.lació d’una caldera de pèl.let automàtica de 20 kW, model Peleltmatic del fabricant Okofen, amb sistema d’alimentació pneumàtic. Sitja de pèl.let de 5 tones. Acumulador combinat d’inèrcia de 470 l i de producció d’aigua calenta sanitària de 175 l.

Any: 2015

Emplaçament: Barcelona.

Serveis / instal·lacions realitzades:
Biomassa.

Bomba de calor a Taradell

Habitatge unifamiliar a Taradell amb un sistema de calefacció format per un terra radiant.

Projecte Bomba de calor.

Bomba de calor a Taradell

Descripció

Habitatge unifamiliar a Taradell amb un sistema de calefacció format per un terra radiant.

Instal·lació d’una bomba de calor de 16 kW amb acumulador multifunció de 500 l per substituir parcialment una caldera de gasoil. La bomba de calor treballa fins a una temperatura exterior en què és més rendible la caldera de gasoil. L’estalvi econòmic del primer any va ser de 2.000 € en combustible. El dipòsit multifunció també produeix l’aigua calenta sanitària.

Any: 2013

Emplaçament: Taradell.

Serveis / instal·lacions realitzades:
Bomba de calor.

Sant Esteve de Palautordera

Projecte domòtica, energies renovables, bomba de calor i ventilació mecànica

Sant Esteve de Palautordera

Descripció

Habitatge Passivhaus realitzat amb entramat de fusta lleuger.

Sistema de climatització basat en una bomba de calor per a la producció i fancoils per a la distribució interior. Sistema de ventilació mecànica de doble flux. En aquest projecte hem subministrat el sistema de control domòtic Loxone i hem realitzat la seva posada en funcionament. S’han integrat les següents instal.lacions: climatització, ventilació, reg, persianes i monitorització de consums.

Any: 2018

Emplaçament: Sant Esteve de Palautordera

Serveis / instal·lacions realitzades:
Domòtica.