Botiga solgetic

Finançament
de la seva instal·lació

Finançament de la seva instal·lació

  • Podràs finançar el 100% de la teva compra sense interessos (fins a 24 mesos), inclosa la mà d’obra de la instal·lació o els honoraris per a la legalització.
  • Sense despeses inicials.
  • Sense targeta (No necessitem les dades de la teva targeta).
  • Amb la garantia de FinConsum de La Caixa.

Quina documentació necessito per finançar?

  • DNI per ambdues cares o targeta de residència (En el cas d’estrangers residents, a més necessitarem el document d’identitat oficial del seu país signat o passaport en vigor).
  • Justificant d’ingressos (última nòmina en el cas de ser assalariats, darrera declaració de renda si treballes com autònom, o carta de revaloració de la pensió si ets pensionista).
  • Primera pàgina de la llibreta bancària o un rebut domiciliat on figuri el codi IBAN i el titular del compte, que haurà de ser la mateixa persona que aquest sol·licitant el finançament.
  • Una adreça electrònica per a realitzar les gestions.

Quin és l’import que puc finançar?

Import mínim a finançar de 250€ i mensualitat mínima de 20€. No tenim establert un import màxim a finançar, però estem molt compromesos en concedir un crèdit responsable adaptat a les necessitats de cada client.

Interessos i comissions

Per períodes inferiors als 24 mesos no hi ha interessos, tan sols una comissió d’obertura del 2% (del 3,5% per a períodes de 24 mesos).
Per a períodes superiors als 24 mesos, i fins a 72 mesos, s’aplicarà un TIN del 6,95%. En aquest cas no hi haurà comissió d’obertura.

Contacta amb
Solgetic

Si tens cap dubte contacta amb nosaltres i ens posarem en contacte el més aviat possible.


    Vull rebre contingut promocional