Fotovoltaica a Sant Quirze del Vallès

Descripció Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, amb una potència pic de 4,20 kWp, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental). Aquest sistema fotovoltaic està format per 10 plaques solars Trina Solar de 420 Wp, amb un inversor monofàsic del fabricant SMA de 4,00 kW. Per a la fixació …

Instal·lació de plaques solars a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Fotovoltaica

Descripció

Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, amb una potència pic de 4,20 kWp, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental). Aquest sistema fotovoltaic està format per 10 plaques solars Trina Solar de 420 Wp, amb un inversor monofàsic del fabricant SMA de 4,00 kW.

Per a la fixació de les plaques solars a la coberta de l’habitatge, s’ha utilitzat una estructura metàl·lica, del fabricant K2 Systems, formada per guies d’alumini fixades a la coberta.

Per a la monitorització de la producció de la instal·lació fotovoltaica, s’ha instal·lat un analitzador de xarxes. Així, el propietari podrà consultar la producció de la seva instal·lació en temps real a través de qualsevol mòbil o ordinador.

Estàs pensant a instal·lar plaques solars en el teu habitatge?

Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.


  Vull rebre contingut promocional
  Any: 2024

  Emplaçament: Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental).

  Instal·lació realitzada: Instal·lació de plaques solars.

  Orientació de la teulada: Sud- Oest

  Potència de la instal·lació: 4,20 kWp.

  Aerotèrmia a La Garriga

  Descripció Instal·lació d’una aerotèrmia Panasonic de 12 kW, model Aquera T-CAP, amb un acumulador de 150 l per a la producció de climatització – calefacció i refrigeració – i aigua calenta (ACS) a un habitatge unifamiliar a La Garriga (Vallès Oriental). L’aerotèrmia està connectada als radiadors per a la distribució de la calefacció a les …

  Instal·lació aerotèrmia a La Garriga (Vallès Oriental)

  Aerotèrmia

  Descripció

  Instal·lació d’una aerotèrmia Panasonic de 12 kW, model Aquera T-CAP, amb un acumulador de 150 l per a la producció de climatització – calefacció i refrigeració – i aigua calenta (ACS) a un habitatge unifamiliar a La Garriga (Vallès Oriental).

  L’aerotèrmia està connectada als radiadors per a la distribució de la calefacció a les estances de la llar. Per a la refrigeració a l’estiu, s’han instal·lat dos fancoils a la sala d’estar i a una habitació.

  Estàs pensant a instal·lar aerotèrmia en el teu habitatge?

  Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

  Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

  Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

  Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.


   Vull rebre contingut promocional
   Any: 2024

   Emplaçament: La Garriga (Vallès Oriental).

   Instal·lació realitzada: Instal·lació aerotèrmia.

   Fotovoltaica a Cabrera de Mar

   Descripció Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, amb una potència pic de 6,40 kWp, sobre la coberta plana d’un habitatge unifamiliar a Cabrera de Mar (Maresme). Aquest sistema fotovoltaic està format per 16 plaques solars Trina Solar de 400 Wp, amb un inversor monofàsic del fabricant SMA de 6,00 kW. Les plaques solars s’han muntat sobre …

   Instal·lació fotovoltaica a Cabrera de Mar (Maresme)

   Fotovoltaica

   Descripció

   Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, amb una potència pic de 6,40 kWp, sobre la coberta plana d’un habitatge unifamiliar a Cabrera de Mar (Maresme).

   Aquest sistema fotovoltaic està format per 16 plaques solars Trina Solar de 400 Wp, amb un inversor monofàsic del fabricant SMA de 6,00 kW. Les plaques solars s’han muntat sobre una estructura prefabricada de formigó, del fabricant Solarbloc, sense necessitat de realitzar la cimentació o enclatge del suport a la coberta.

   Per a la monitorització de la producció de la instal·lació fotovoltaica, s’ha instal·lat un analitzador de xarxes. Així, el propietari podrà consultar la producció de la seva instal·lació en temps real a través de qualsevol mòbil o ordinador.

   Estàs pensant a instal·lar plaques solars en el teu habitatge?

   Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

   Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

   Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

   Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.


    Vull rebre contingut promocional
    Any: 2024

    Emplaçament: Cabrera de Mar (Maresme).

    Instal·lació realitzada: Instal·lació fotovoltaica.

    Orientació de la teulada: Sud.

    Potència de la instal·lació: 6,40 kWp.

    Producció anual: 10.050 kWh.

    Fotovoltaica a Sant Vicenç de Torelló

    Descripció Instal·lació de plaques solars per a autoconsum, amb una potència pic de 12,62 kWp, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Sant Vicenç de Torelló (Osona). Aquest sistema fotovoltaic està format per 25 plaques solars JA Solar de 505 Wp, amb dos inversors monofàsics de la marca Huawei de 6,00 i 4,00 kW …

    Instal·lació de plaques solars a Sant Vicenç de Torelló (Osona)

    Fotovoltaica

    Descripció

    Instal·lació de plaques solars per a autoconsum, amb una potència pic de 12,62 kWp, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Sant Vicenç de Torelló (Osona). Aquest sistema fotovoltaic està format per 25 plaques solars JA Solar de 505 Wp, amb dos inversors monofàsics de la marca Huawei de 6,00 i 4,00 kW (total de 10 kW).

    Per a la fixació de les plaques solars a la coberta de l’habitatge, s’ha utilitzat una estructura metàl·lica, del fabricant K2 Systems, formada per guies d’alumini fixades a les crestes de les teules. Per a la monitorització de la producció i el consum de la instal·lació fotovoltaica, s’ha instal·lat un analitzador de xarxes. Així, el propietari podrà consultar la producció de la seva instal·lació en temps real a través de qualsevol mòbil o ordinador.

    També s’ha substituït la caldera de gasoil per una aerotèrmia Panasonic Bibloc de 16 kW per a la producció de calefacció i ACS (Aigüa Calenta Sanitària). Amb aquest sistema combinat, les plaques solars generen l’energia que alimenta la aerotèrmia, reduint el consum elèctric de la xarxa.

    Estalvi econòmic

    L’estalvi anual s’obté de la diferència entre els costos energètics actuals i els de la proposta:

    ActualConsumPreu Import
    Gasoil2.230 l1,21 €/ l2.698€
    Electricitat6.180 kWh0,292€/ kWh1.806€
    TOTAL4.504€
    PropostaConsumPreu Import
    Gasoil01,21€/ l0€
    Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
    TOTAL265€

    Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un 100% d’estalvi en el consum de gasoil i fins a un 85 % d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

    Estàs pensant a instal·lar plaques solars i/o aerotèrmia en el teu habitatge?

    Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

    Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

    Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

    Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars i aerotèrmia.


     Vull rebre contingut promocional
     Any: 2024

     Emplaçament: Sant Vicenç de Torelló (Osona).

     Instal·lació realitzada: Instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia.

     Consum anual: 11.766 kWh

     Orientació de la teulada: sud-est i nord-est.

     Potència de la instal·lació: 11,62 kWp.

     Producció anual: 16.413 kWh.

     Estalvi anual emissions CO2: 10.616 kg

     Fotovoltaica a Barcelona

     Descripció Instal·lació de plaques solars per a autoconsum, amb una potència pic de 4,60 kWp, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Sarrià – Sant Gervasi (Barcelona). Aquest sistema fotovoltaic està format per 10 plaques solars Axitec de 460 Wp, amb un inversor monofàsic de la marca SMA de 4,00 kW. Per a la …

     Instal·lació fotovoltaica a Barcelona

     Fotovoltaica

     Descripció

     Instal·lació de plaques solars per a autoconsum, amb una potència pic de 4,60 kWp, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Sarrià – Sant Gervasi (Barcelona). Aquest sistema fotovoltaic està format per 10 plaques solars Axitec de 460 Wp, amb un inversor monofàsic de la marca SMA de 4,00 kW.

     Per a la fixació de les plaques solars a la coberta de l’habitatge, s’ha utilitzat una estructura metàl·lica, del fabricant K2 Systems, formada per guies d’alumini fixades a les crestes de les teules.

     Per a la monitorització de la producció i el consum de la instal·lació fotovoltaica, s’ha instal·lat un analitzador de xarxes. Així, el propietari podrà consultar la producció de la seva instal·lació en temps real a través de qualsevol mòbil o ordinador.

     Estàs pensant a instal·lar plaques solars en el teu habitatge?

     Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

     Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

     Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

     Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.


      Vull rebre contingut promocional
      Any: 2023

      Emplaçament: Sarrià – Sant Gervasi (Barcelona).

      Instal·lació realitzada: Instal·lació fotovoltaica.

      Orientació de la teulada: Sud-Oest.

      Potència de la instal·lació: 4,60 kWp.

      Producció anual: 6.348 kWh.

      Fotovoltaica a l’Alt Empordà

      Descripció Instal·lació de plaques solars per a autoconsum, amb una potència pic de 5,95 kWp, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Llançà (Alt Empordà). Aquest sistema fotovoltaic està format per 14 plaques solars Trina Solar de 425 Wp, amb un inversor monofàsic de la marca Huawei de 6,00 kW. Per a la fixació …

      Instal·lació de plaques solars a l’Alt Empordà (Girona)

      Fotovoltaica

      Descripció

      Instal·lació de plaques solars per a autoconsum, amb una potència pic de 5,95 kWp, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Llançà (Alt Empordà). Aquest sistema fotovoltaic està format per 14 plaques solars Trina Solar de 425 Wp, amb un inversor monofàsic de la marca Huawei de 6,00 kW.

      Per a la fixació de les plaques solars a la coberta de l’habitatge, s’ha utilitzat una estructura metàl·lica, del fabricant K2 Systems, formada per guies d’alumini fixades a les crestes de les teules.

      Per a la monitorització de la producció i consum de la instal·lació fotovoltaica, s’ha instal·lat un analitzador de xarxes. Així, el propietari podrà consultar la producció de la seva instal·lació en temps real a través de qualsevol mòbil o ordinador.

      Amb aquesta instal·lació solar fotovoltaica, el propietari aconsegueix fins a un 82,1% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 7.809 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.051 Kg de CO2 a l’atmosfera.

      Estàs pensant a instal·lar plaques solars en el teu habitatge?

      Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

      Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

      Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

      Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.


       Vull rebre contingut promocional
       Any: 2023

       Emplaçament: Alt Empordà (Girona).

       Instal·lació realitzada: Instal·lació fotovoltaica.

       Consum de l’habitatge: 6.950KWh.

       Orientació de la teulada: Est.

       Potència de la instal·lació: 5,95 kW.

       Producció anual: 7.809 kWh.

       Estalvi anual: 5.704 kWh.

       Estalvi emissions CO2 anuals: 5.051 Kg

       Fotovoltaica a Centelles

       Descripció Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, amb una potència pic de 8,19 kWh, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Centelles (Osona). Aquest sistema fotovoltaic està format per 18 plaques solars Trina Solar de 455 Wp, amb un inversor de la marca Fronius de 8,2 kW. Per a la fixació de les plaques solars …

       Instal·lació fotovoltaica a Centelles (Osona)

       Fotovoltaica

       Descripció

       Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, amb una potència pic de 8,19 kWh, sobre la coberta inclinada d’un habitatge unifamiliar a Centelles (Osona). Aquest sistema fotovoltaic està format per 18 plaques solars Trina Solar de 455 Wp, amb un inversor de la marca Fronius de 8,2 kW.

       Per a la fixació de les plaques solars a la coberta de l’habitatge, s’ha utilitzat una estructura metàl·lica, del fabricant K2 Systems, formada per guies d’alumini fixades a les crestes de les teules.

       Per a la monitorització de la producció i consum de la instal·lació fotovoltaica, s’ha instal·lat un analitzador de xarxes. El propietari podrà consultar la producció de la seva instal·lació en temps real a través de qualsevol mòbil o ordinador.

       Amb aquesta instal·lació solar fotovoltaica, el propietari podrà aconseguir fins a un 26,3% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 9.822 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.353 Kg de CO2 a l’atmosfera.

       Estàs pensant a instal·lar plaques solars en el teu habitatge?

       Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

       Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

       Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

       Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.


        Vull rebre contingut promocional
        Any: 2022

        Emplaçament: Centelles (Osona).

        Instal·lació realitzada: Instal·lació fotovoltaica.

        Orientació de la teulada: Nord.

        Consum anual de l’habitatge: 30.975 kWh

        Potència de la instal·lació: 8,19 kW.

        Producció anual: 9.822 kWh.

        Estalvi anual: 8.157 kWh .

        Estalvi emissions CO2 anuals: 6.353 Kg

        Fotovoltaica a Centelles

        Descripció Instal·lació de plaques solars per autoconsum a la coberta d’un habitatge unifamiliar a Centelles (Osona), amb una potència pic de 3,32 kWp. Aquest sistema fotovoltaic està format per 8 plaques solars Trina Solar de 415 Wp, amb amb un inversor SMA de 3,0 kW. Per a la fixació de les plaques solars a la …

        Instal·lació fotovoltaica a Centelles (Osona)

        Fotovoltaica

        Descripció

        Instal·lació de plaques solars per autoconsum a la coberta d’un habitatge unifamiliar a Centelles (Osona), amb una potència pic de 3,32 kWp. Aquest sistema fotovoltaic està format per 8 plaques solars Trina Solar de 415 Wp, amb amb un inversor SMA de 3,0 kW.

        Per a la fixació de les plaques solars a la coberta de l’habitatge, s’ha utilitzat una estructura metàl·lica, del fabricant K2 Systems, formada per guies d’alumini fixades a les crestes de les teules.

        Per a la monitorització de la producció i consum de l’instal·lació fotovoltaica, sha instal·lat un analitzador de xarxes SMA E-meter que es connecta inalambricament amb l’inversor. El propietari podrà consultar la producció de la seva insta·lació en temps real a través de qualsevol mòbil o ordinador.

        Per altra banda, també s’ha realitzat la instal·lació d’un equip d’are condicionat 1×1, del fabricant Daikin, per a la producció de refrigeració i calefacció de l’habitatge. La producció elèctrica de les plaques solars alimenta l’equip de climatització, permeten un important estalvi en la factura elèctrica.

        Amb aquesta instal·lació solar fotovoltaica, el propietari podrà aconseguir fins a un 71,8% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 4.497 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.158 Kg de CO2 a l’atmosfera.

        Estàs pensant a instal·lar plaques solars en el teu habitatge?

        Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

        Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

        Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

        Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.


         Vull rebre contingut promocional
         Any: 2023

         Emplaçament: Centelles (Osona).

         Instal·lació realitzada: Instal·lació fotovoltaica.

         Consum anual de l’habitatge: 4.171 kWh

         Potència de la instal·lació: 3,0 kW.

         Producció anual: 4.497 kWh.

         Estalvi anual: .

         Estalvi emissions CO2 anuals: .

         Fotovoltaica comunitària a Mieres

         Descripció Execució de la primera fase d’una instal·lació fotovoltaica a la coberta del pavelló municipal de Mieres (Garrotxa) per a la implementació d’una comunitat energètica que permetrà als mermbres participants generar i consumir la seva pròpia energia elèctrica. La instal·lació fotovoltaica està formada per 60 plaques solars JA Solar de 500 Wp (30 kWp), amb un inversor SMA de 10 …

         Instal·lació fotovoltaica comunitària a Mieres (Garrotxa)

         Fotovoltaica

         Descripció

         Execució de la primera fase d’una instal·lació fotovoltaica a la coberta del pavelló municipal de Mieres (Garrotxa) per a la implementació d’una comunitat energètica que permetrà als mermbres participants generar i consumir la seva pròpia energia elèctrica.

         La instal·lació fotovoltaica està formada per 60 plaques solars JA Solar de 500 Wp (30 kWp), amb un inversor SMA de 10 kW. En futures fases d’execució, es preveu ampliar el nombre de mòduls fotovoltaics.

         Per a l’emmagatzematge de l’energia produïda pels panells solars, s’ha instal·lat una bateria solar BYD HVM d’11,01 kWh. La bateria es complementa amb un inversor híbrid SMA de 10 kWh, que s’encarrega de gestionar i combinar l’energia produïda per les plaques solars i la càrrega de la bateria, en funció de la producció i les necessitats de consum.

         Per a la fixació de les plaques solars a la coberta del pavelló, s’ha utilitzat una estructura metàl·lica, del fabricant Fischer, formada per guies d’alumini fixades amb cargols autoroscants a la coberta de panell Sandwich del pavelló municipal.

         Estàs pensant a instal·lar plaques solars?

         Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

         Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

         Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

         Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.


          Vull rebre contingut promocional
          Any: 2023

          Emplaçament: Mieres (Garrotxa).

          Instal·lació realitzada: Instal·lació fotovoltaica comunitària.

          Potència de la instal·lació: 20 kW.

          Producció anual: 34.276 kWh.

          Estalvi emissions CO2 anuals: 16,49 tn/ any.

          Fotovoltaica a Roda de Ter

          Descripció Instal·lació de plaques solars per autoconsum a la coberta d’un habitatge unifamiliar a Roda de Ter (Osona), amb una potència pic de 5,56 kWp. Aquest sistema fotovoltaic està format per 11 plaques solars JA Solar de 505 Wp, amb amb un inversor Huawei de 5,0 kW. Per a la fixació de les plaques solars …

          Instal·lació de plaques solars a Roda de Ter (Osona)

          Fotovoltaica

          Descripció

          Instal·lació de plaques solars per autoconsum a la coberta d’un habitatge unifamiliar a Roda de Ter (Osona), amb una potència pic de 5,56 kWp. Aquest sistema fotovoltaic està format per 11 plaques solars JA Solar de 505 Wp, amb amb un inversor Huawei de 5,0 kW.

          Per a la fixació de les plaques solars a la coberta de l’habitatge, s’ha utilitzat una estructura metàl·lica, del fabricant K2 Systems, formada per guies d’alumini fixades a les crestes de les teules.

          Amb aquesta instal·lació solar fotovoltaica, el propietari podrà aconseguir fins a un 71,8% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 7.976 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.158 Kg de CO2 a l’atmosfera.

          Estàs pensant a instal·lar plaques solars en el teu habitatge?

          Contacte amb nosaltres per demanar un estudi d’autoconsum, totalment gratuït i sense cap compromís, adaptat a les característiques del teu habitatge. Apostem sempre per oferir el millor servei als nostres clients:

          Tramitació de permisos i subvencions: Oblideu-vos de tota la paperassa! Tramitem tots els permisos i busquem les subvencions que millor s’adaptin a la instal·lació.

          Instal·lació integral: Nosaltres no subcontractem. Disposem d’un equip d’enginyers i d’instal·ladors propi, encarregats d’executar tota la instal·ació.

          Possibilitat de finançament: Oferim finançament de fins a 2 anys sense interessos per a la instal·lació de plaques solars.


           Vull rebre contingut promocional
           Any: 2023

           Emplaçament: Roda de Ter (Osona).

           Instal·lació realitzada: Instal·lació fotovoltaica.

           Consum anual de l’habitatge: 8.600 kWh

           Potència de la instal·lació: 5,0 kW.

           Producció anual: 7.302 kWh.

           Estalvi anual: 6.171 kWh.

           Estalvi emissions CO2 anuals: 5.158 Kg.