Biomassa en una granja de porcs

Granja de porcs amb 266 paridores.

Projecte Biomassa.

Biomassa en una granja de porcs

Descripció

Granja de porcs amb 266 paridores.

Es substitueixen dues calderes de gasoil, amb un consum anual de 64.000 l de gasoil, per una caldera d’estella, automàtica, model HSK de Heizomat, amb una potència tèrmica de 100 kW. L’estalvi anual en combustible és de més de 30.000 €.

Sistema de ballesta per a l’alimentació de l’estella. També s’instal.la una tolva i un elevador Heizotrans per a la descarrega i emmagatzemament de l’estella en la sitja.

Any: 2015

Emplaçament: Sant Pere de Vilamajor.

Serveis / instal·lacions realitzades:
Biomassa.