Terra radiant i plaques solars

Terra Radiant i Plaques Solars: La Combinació Perfecta En la recerca constant per millorar l’eficiència energètica i reduir la petjada de carboni, cada vegada més propietaris d’habitatges i negocis opten per combinar sistemes de terra radiant amb plaques solars. Aquesta combinació no només proporciona un confort tèrmic excepcional, sinó que també optimitza el consum d’energia …

Terra Radiant i Plaques Solars: La Combinació Perfecta

Suelo radiante placas solares
Suelo radiante placas solares

En la recerca constant per millorar l’eficiència energètica i reduir la petjada de carboni, cada vegada més propietaris d’habitatges i negocis opten per combinar sistemes de terra radiant amb plaques solars. Aquesta combinació no només proporciona un confort tèrmic excepcional, sinó que també optimitza el consum d’energia de manera sostenible. En aquest article, explorarem en profunditat com funcionen aquests sistemes, els seus beneficis i com es poden implementar de manera efectiva.

Què és el Terra Radiant?

Definició i Funcionament del Terra Radiant

El terra radiant és un sistema de calefacció que utilitza l’energia tèrmica per escalfar el terra d’un habitatge o edifici, proporcionant una distribució uniforme de la calor des del terra cap amunt. Hi ha dos tipus principals de sistemes de terra radiant:

 1. Sistema de Terra Radiant Hidràulic: Utilitza aigua calenta que circula a través de tubs instal·lats sota el terra.
 2. Sistema de Terra Radiant Elèctric: Empra resistències elèctriques distribuïdes uniformement sota el terra.

Avantatges del Terra Radiant

 • Eficiència Energètica: La calefacció radiant és més eficient que els sistemes tradicionals de radiadors, ja que escalfa directament els espais habitats.
 • Confort Tèrmic: Proporciona una temperatura constant i agradable sense corrents d’aire.
 • Estètica i Espai: Al estar instal·lat sota el terra, no ocupa espai ni afecta la decoració interior.
 • Reducció de Pols i Al·lergògens: Menys moviment d’aire redueix la circulació de pols i al·lergògens.

Què són les Plaques Solars?

Funcionament de les Plaques Solars

Les plaques solars són dispositius que converteixen l’energia solar en electricitat o calor. Hi ha dos tipus principals de tecnologies solars:

 1. Panells Solars Fotovoltaics: Converteixen la llum solar en electricitat.
 2. Panells Solars Tèrmics: Utilitzen l’energia solar per escalfar aigua o aire.

Beneficis de les Plaques Solars

 • Energia Renovable: Aprofiten una font d’energia inesgotable i gratuïta: el sol.
 • Reducció de Costos Energètics: Disminueixen la dependència de la xarxa elèctrica i els costos associats.
 • Impacte Ambiental Positiu: Redueixen les emissions de carboni i ajuden a combatre el canvi climàtic.
 • Incentius i Subvencions: Molts governs ofereixen incentius econòmics per a la instal·lació de sistemes solars.

Combinació de Terra Radiant i Plaques Solars

Sinergia Entre Terra Radiant i Plaques Solars

La combinació de terra radiant amb plaques solars crea una solució altament eficient i sostenible per a la calefacció i subministrament d’energia en edificis. Aquest sistema integrat permet utilitzar l’energia solar per escalfar aigua que després circula a través del terra radiant, maximitzant l’ús d’energia renovable.

Instal·lació i Configuració

 1. Avaluació Inicial: Una anàlisi detallada de les necessitats energètiques i característiques de l’edifici.
 2. Dimensionament del Sistema Solar: Determinar la quantitat de panells solars necessaris per generar suficient energia.
 3. Integració amb Terra Radiant: Instal·lació de tubs o resistències sota el terra connectades al sistema solar.
 4. Control i Monitorització: Sistemes intel·ligents que gestionen la producció i el consum d’energia per optimitzar el rendiment.

Factors a Considerar

 • Clima i Orientació Solar: La ubicació geogràfica i l’orientació dels panells solars afecten l’eficiència del sistema.
 • Aïllament Tèrmic: Un bon aïllament de l’edifici és crucial per maximitzar l’eficiència del terra radiant.
 • Manteniment: Ambdós sistemes requereixen un manteniment regular per assegurar la seva eficiència i longevitat.

Preguntes Freqüents (FAQs)

Quines són les avantatges de combinar terra radiant amb plaques solars?

La combinació permet aprofitar al màxim l’energia solar per calefacció, reduint costos energètics i la petjada de carboni, a més de proporcionar un confort tèrmic superior.

Quin és el cost d’instal·lació d’un sistema combinat de terra radiant i plaques solars?

El cost pot variar segons la mida del sistema, la ubicació de l’edifici i els materials utilitzats. És recomanable realitzar una anàlisi personalitzada per obtenir una estimació precisa.

És necessari un manteniment regular per a aquests sistemes?

Sí, ambdós sistemes requereixen un manteniment periòdic per assegurar la seva eficiència i durabilitat. Això inclou la neteja dels panells solars i la revisió dels tubs o resistències del terra radiant.

En conclusió, la combinació de terra radiant i plaques solars representa una solució innovadora i eficient per a la calefacció i el subministrament d’energia en edificacions modernes. Aquesta integració no només proporciona beneficis econòmics i de confort, sinó que també contribueix significativament a la sostenibilitat ambiental. Adoptant aquesta tecnologia, podem avançar cap a un futur més verd i eficient energèticament.

Solgetic empresa d’instal·ladors de plaques solars

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables, especialitzada en l’instal·lació de plaques solars. Amb un equip d’instal·ladors de plaques solars més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure més de les 60 instal·lacions de fotovoltaica que hem realitzat.

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici.

Demana pressupost gratuït sense compromís

Nosaltres com a instal·ladors plaques solars et podem realitzar tot el procés d’instal·lació de plaques solars. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït de plaques solars avui mateix. Els nostres enginyers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Terra radiant amb aerotèrmia i plaques Solars

Terra Radiant amb Aerotèrmia i Plaques Solars: Solucions Eficients de Solgetic Què és el Terra Radiant i Com Funciona? Introducció al Sòl Radiant A Solgetic, oferim la instal·lació de terra radiant, un sistema de calefacció que utilitza canonades o cables elèctrics instal·lats sota el terra per escalfar l’ambient de manera uniforme i confortable. Aquest sistema …

Terra Radiant amb Aerotèrmia i Plaques Solars: Solucions Eficients de Solgetic

Suelo radiante con aerotermia y placas solares

Què és el Terra Radiant i Com Funciona?

Introducció al Sòl Radiant

A Solgetic, oferim la instal·lació de terra radiant, un sistema de calefacció que utilitza canonades o cables elèctrics instal·lats sota el terra per escalfar l’ambient de manera uniforme i confortable. Aquest sistema distribueix la calor de manera eficient a través de la superfície del terra, eliminant la necessitat de radiadors visibles i optimitzant lús de lespai, millorant lestètica de la llar.

El funcionament del terra radiant es basa en la transferència de calor des del terra cap a l’ambient. Als sistemes de canonades, l’aigua calenta circula a través d’un circuit de canonades instal·lades en una capa de morter o concret, escalfant el terra i l’aire de l’habitació. En els sistemes elèctrics, els cables calefactors col·locats sota el terra generen calor directament. Solgetic s’especialitza en la instal·lació d’ambdós tipus de sistemes i garanteix un rendiment òptim.

Què és l’Aerotèrmia i Com opera?

Avantatges d’integrar aerotèrmia amb terra radiant

La combinació d’aerotèrmia amb terra radiant és una de les solucions més eficients que Solgetic ofereix. L’aerotèrmia utilitza una bomba de calor per extreure calor de l’aire exterior, optimitzant l’eficiència energètica del sistema de calefacció. Integrant aerotèrmia amb terra radiant, els nostres clients es beneficien d’una font d’energia renovable, reduint la dependència de combustibles fòssils i minimitzant l’impacte ambiental.

A més, la combinació d’aerotèrmia i terra radiant no només redueix les factures d’energia, sinó que també proporciona calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu. A Solgetic, ens assegurem que els nostres sistemes funcionin a temperatures més baixes, cosa que resulta en un menor consum d’energia i una reducció significativa dels costos associats.

Per què Triar Aerotèrmia i Plaques Solars amb Solgetic?

El Rol de les Plaques Solars en un Sistema de Sòl Radiant

A Solgetic, també oferim la instal·lació de plaques solars per complementar el sistema de terra radiant. L’aerotèrmia és una tecnologia que utilitza una bomba de calor aerotèrmica per extreure energia tèrmica de l’aire exterior i transferir-la a l’interior de l’edifici. Aquest procés es fa mitjançant un fluid refrigerant que circula pel sistema, absorbint i augmentant la temperatura de l’aire.

Les plaques solars fotovoltaiques capturen l’energia del sol i la converteixen en electricitat, que pot alimentar la bomba de calor d’aerotèrmia. Això redueix el consum denergia de fonts no renovables i millora la sostenibilitat del sistema. A Solgetic, garantim una instal·lació de plaques solars adequada per maximitzar els beneficis de l’energia fotovoltaica i la seva integració amb el sistema de terra radiant.

Avantatges Ambientals i Econòmiques

Escollir Solgetic per a la instal·lació de plaques solars i sistemes d’aerotèrmia amb terra radiant ofereix avantatges significatius. Ambdós sistemes utilitzen energia renovable, contribuint a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i ajudant a combatre el canvi climàtic. L´aerotèrmia aprofita la calor de l´aire, mentre que les plaques solars utilitzen l´energia del sol.

Des del punt de vista econòmic, la combinació d’aerotèrmia i plaques solars amb terra radiant pot resultar en estalvis importants a llarg termini. Els costos inicials es veuen compensats per la reducció de les factures d’energia i els possibles incentius governamentals. A més, aquests sistemes poden augmentar el valor de la propietat, fent-la més atractiva per a futurs compradors interessats en solucions sostenibles.

Preguntes Freqüents i Consideracions Finals

Val la pena instal·lar un sistema de terra radiant amb aerotèrmia i plaques solars amb Solgetic?

Tot i que el cost inicial pot ser elevat, a Solgetic us ajudem a aprofitar els estalvis a llarg termini en les factures d’energia i els incentius econòmics disponibles. La inversió inicial es compensa amb una reducció dels costos energètics i un increment en el valor de la propietat.

Quin manteniment requereix aquest sistema?

El manteniment d’un sistema instal·lat per Solgetic és relativament baix. Ens encarreguem de fer revisions periòdiques per assegurar que tots els components funcionin correctament i per maximitzar la seva vida útil.

Puc instal·lar aquest sistema a qualsevol tipus d’edifici?

En general, a Solgetic podem instal·lar aquests sistemes a la majoria dels edificis, però realitzem un estudi previ per assegurar la viabilitat tècnica i econòmica en funció de les característiques específiques de l’edifici. La instal·lació de plaques solars dependrà de factors com la mida i l’orientació de la teulada, i la quantitat de radiació solar disponible.

Conclusió

Integrar terra radiant amb aerotèrmia i plaques solars és una solució de calefacció i refrigeració eficient i sostenible que Solgetic està a punt per oferir-te. Els beneficis ambientals i econòmics són significatius. Amb una planificació adequada i lelecció de components de qualitat, el nostre equip garanteix un confort tèrmic superior i una reducció en els costos denergia. Confia en Solgetic per a una instal·lació professional i gaudeix dels avantatges que aquestes tecnologies innovadores tenen per oferir.

Solgetic empresa instal·ladors aerotèrmia i plaques solars

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables, especialitzada en l’instal·lació de plaques solars. Amb un equip d’instal·ladors de plaques solars més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure més de les 60 instal·lacions de fotovoltaica que hem realitzat.

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici.

Demana pressupost Terra Radiant amb Aerotèrmia i Plaques Solars gratuït sense compromís

Per ajudar-te a prendre la millor decisió, a Solgetic oferim pressupostos gratuïts i personalitzats. Contacta amb nosaltres per obtenir una estimació precisa basada en les necessitats específiques i descobreix com la nostra experiència i tecnologia poden transformar la teva llar en un exemple d’eficiència energètica.

Aerotèrmia amb plaques solars i bateries

Aerotèrmia amb plaques solars i bateries: val la pena? A Solgetic, estem compromesos amb proporcionar solucions energètiques innovadores i eficients que no només redueixin els costos, sinó que també contribueixin a un futur més sostenible. Una de les combinacions més prometedores a l’àmbit de l’eficiència energètica és la integració d’aerotèrmia amb plaques solars i bateries. …

Aerotèrmia amb plaques solars i bateries: val la pena?

Aerotermia con placas solares y baterías
Aerotermia con placas solares y baterías

A Solgetic, estem compromesos amb proporcionar solucions energètiques innovadores i eficients que no només redueixin els costos, sinó que també contribueixin a un futur més sostenible. Una de les combinacions més prometedores a l’àmbit de l’eficiència energètica és la integració d’aerotèrmia amb plaques solars i bateries. Però realment val la pena invertir en aquesta tecnologia? En aquest article, explorarem en profunditat com funciona aquesta combinació, quin és el cost i quins avantatges ofereix, perquè puguis prendre una decisió informada sobre el teu sistema energètic.

En què consisteix l’aerotèrmia amb plaques solars i bateries?

L’aerotèrmia és una tecnologia que utilitza l’energia de l’aire per proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Funciona mitjançant una bomba de calor que extreu calor de l’aire exterior i la transfereix a l’interior de l’habitatge. Aquesta energia pot ser complementada per sistemes de generació denergia solar fotovoltaica i emmagatzemada en bateries, creant una solució energètica integral.

Les plaques solars fotovoltaiques converteixen la llum solar en electricitat, cosa que permet alimentar la bomba de calor d’aerotèrmia i altres aparells elèctrics de l’habitatge. En integrar bateries al sistema, es pot emmagatzemar l’excedent d’energia generat durant el dia per utilitzar-lo durant la nit o en dies ennuvolats, augmentant així la independència energètica i reduint la dependència de la xarxa elèctrica.

Com funciona l’aerotèrmia amb plaques solars i bateries?

El sistema d’aerotèrmia amb plaques solars i bateries opera en diverses etapes. Primer, les plaques solars fotovoltaiques capten la radiació solar i la converteixen en electricitat. Aquesta electricitat sutilitza per alimentar la bomba de calor aerotèrmia i altres dispositius a lhabitatge.

Quan la generació d’energia solar excedeix el consum immediat, l’energia sobrant s’emmagatzema a les bateries. Durant les hores en què la producció solar és baixa o nul·la, les bateries subministren energia emmagatzemada per mantenir la bomba de calor en funcionament. D‟aquesta manera, es maximitza l‟ús d‟energia renovable i es redueix el cost associat al consum d‟electricitat de la xarxa.

A més, la integració duna bomba de calor amb un sistema solar fotovoltaic permet una gestió més eficient de lenergia. Per exemple, l’ús d’energia solar durant les hores de radiació més gran per alimentar la bomba de calor pot reduir significativament el consum d’electricitat de la xarxa i, en conseqüència, els costos energètics.

Avantatges d’una instal·lació d’aerotèrmia amb plaques fotovoltaiques i bateries

La combinació d’aerotèrmia amb plaques solars i bateries ofereix diversos avantatges significatius. No sols millora l’eficiència energètica de l’habitatge, sinó que també contribueix a la sostenibilitat ambiental.

Combinar aerotèrmia amb plaques solars tèrmiques

Una opció complementària és la integració de plaques solars tèrmiques, que capturen lenergia solar per escalfar aigua directament. Tot i que no són la mateixa tecnologia que les plaques solars fotovoltaiques, poden ser una addició valuosa al sistema, proporcionant aigua calenta sanitària de manera eficient i reduint encara més la dependència de fonts denergia externes.

En quant de temps s’amortitza una instal·lació de fotovoltaica i aerotèrmia amb bateries?

El temps d’amortització d’una instal·lació d’aerotèrmia amb plaques solars i bateries depèn de diversos factors, com ara el cost inicial de la instal·lació, l’estalvi a la factura energètica i les condicions climàtiques locals. És molt difícil saber en quant temps s’amortitza perquè cada cas és diferent, demana’ns un pressupost i descobreix quan amortitzaries la inversió.

Per calcular el temps d’amortització, cal considerar l’estalvi anual a la factura d’energia, que pot derivar d’una combinació de consum d’electricitat menor de la xarxa i una reducció en l’ús de combustibles fòssils. A més, la vida útil dels sistemes i les condicions de manteniment també tenen un paper crucial en l’estimació de l’amortització.

Aerotèrmia + fotovoltaica: Preu

El cost d’una instal·lació que combina aerotèrmia amb plaques solars i bateries pot variar depenent de diversos factors, incloent-hi la mida de l’habitatge, el tipus d’equips seleccionats i les especificacions del sistema. En general, aquesta combinació pot representar una inversió inicial significativa, però també pot portar a estalvis importants a llarg termini.

En conclusió, la combinació d’aerotèrmia amb plaques solars i bateries representa una solució integral i eficient per a la gestió energètica a casa. Tot i que la inversió inicial pot ser alta, els beneficis a llarg termini en termes destalvi energètic i reducció de la empremta de carboni poden justificar la inversió. Si esteu interessats en aquesta tecnologia, assegureu-vos d’investigar bé i consultar amb professionals per obtenir el millor resultat per a la teva llar.

Solgetic empresa instal·ladors aerotèrmia i plaques solars

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables, especialitzada en l’instal·lació de plaques solars. Amb un equip d’instal·ladors de plaques solars més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure més de les 60 instal·lacions de fotovoltaica que hem realitzat.

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici.

Demana pressupost aerotèrmia amb plaques solars i bateries gratuït sense compromís

Per ajudar-te a prendre la millor decisió, a Solgetic oferim pressupostos gratuïts i personalitzats. Contacta amb nosaltres per obtenir una estimació precisa basada en les necessitats específiques i descobreix com la nostra experiència i tecnologia poden transformar la teva llar en un exemple d’eficiència energètica.

Preu aerotèrmia casa 120 m2

Preu aerotèrmia casa 120 m2: Tot el que necessites saber sobre aquesta tecnologia sostenible L’aerotèrmia per climatitzar una casa de 120m² és una opció eficient i sostenible. Aquesta tecnologia aprofita la calor de l’aire per generar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. És important calcular la potència necessària segons les característiques de l’habitatge i considerar …

Preu aerotèrmia casa 120 m2: Tot el que necessites saber sobre aquesta tecnologia sostenible

Preu aerotèrmia casa 120 m2

L’aerotèrmia per climatitzar una casa de 120m² és una opció eficient i sostenible. Aquesta tecnologia aprofita la calor de l’aire per generar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. És important calcular la potència necessària segons les característiques de l’habitatge i considerar els costos d’instal·lació, així com l’estalvi energètic a llarg termini. La combinació d’aerotèrmia amb energia solar ofereix una major independència energètica.

Funcionament de l’aerotèrmia per climatització

L’aerotèrmia és un sistema de climatització que aprofita l’energia present a l’aire per generar calor, refrigeració i aigua calenta sanitària. A continuació, es detallen els processos clau que es duen a terme:

Extracció de calor de l’aire

La principal funció de l’aerotèrmia és extreure la calor de l’aire exterior, fins i tot a temperatures baixes, mitjançant una bomba de calor. Aquest procés permet aprofitar una font d’energia renovable i sostenible per a la climatització de l’habitatge.

Generació de calor, refrigeració i aigua calenta sanitària

Un cop s’extreu la calor de l’aire, l’aerotèrmia és capaç de generar calor per a calefacció, refrigeració per climatitzar en èpoques càlides i producció d’aigua calenta sanitària. Aquest sistema versàtil permet cobrir múltiples necessitats de confort a l’habitatge de manera eficient i sostenible.

Avantatges de l’aerotèrmia en termes d’eficiència energètica

 • L’aerotèrmia és altament eficient en l’ús de l’energia, la qual cosa es tradueix en un menor consum elèctric i, per tant, en un estalvi significatiu en la factura energètica de l’habitatge.
 • En aprofitar l’energia present a l’aire per generar calor, refrigeració i aigua calenta sanitària, l’aerotèrmia redueix la dependència de fonts d’energia convencionals, contribuint a la sostenibilitat i cura del medi ambient.
 • Gràcies a la seva eficiència energètica, l’aerotèrmia permet obtenir un alt rendiment amb un baix consum elèctric, la qual cosa es tradueix en un confort tèrmic òptim a l’habitatge sense comprometre el cuidat del entorn.
 • Una altra avantatge destacada de l’aerotèrmia en termes d’eficiència energètica és la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats de climatització de l’habitatge, garantint un funcionament eficient i un consum ajustat a l’estrictament necessari.

Consideracions per a la instal·lació en una casa de 120m²

En instal·lar un sistema d’aerotèrmia en una casa de 120m², és crucial tenir en compte diversos aspectes que influiran en la seva eficiència i rendiment al llarg del temps.

Variabilitat de preus segons equip i accessoris

 • Existeixen diferents tipus d’equips d’aerotèrmia al mercat, amb diferents característiques i preus.
 • Els accessoris necessaris per a la instal·lació també influiran en el cost final del projecte.
 • És important comparar les opcions disponibles i seleccionar aquella que s’ajusti millor a les necessitats de la casa.

Consideració del cost inicial vs. estalvi energètic a llarg termini

En avaluar els costos d’instal·lació de l’aerotèrmia en una casa de 120m², és essencial tenir en compte no només el desembossament inicial, sinó també els estalvis energètics que es poden obtenir al llarg de la vida útil del sistema.

 • El cost inicial de l’aerotèrmia pot ser més alt que el d’altres sistemes tradicionals, però els estalvis en consum energètic a llarg termini solen compensar aquesta inversió inicial.
 • El retorn de la inversió de l’aerotèrmia sol ser positiu a llarg termini, gràcies a la seva alta eficiència energètica i baixos costos de funcionament.
 • La combinació de l’aerotèrmia amb energia solar pot potenciar encara més aquests estalvis i contribuir a la sostenibilitat energètica de l’habitatge.

Costos d’instal·lació d’aerotèrmia en una casa de 120m²

La instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia en una vivenda de 120m² implica una sèrie de costos que varien en funció del tipus d’equip seleccionat i els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Variabilitat de preus segons equip i accessoris

 • El cost d’instal·lació de l’aerotèrmia pot fluctuar depenent del fabricant i model de la bomba de calor escollida. Existen opcions més econòmiques i altres de gamma alta que ofereixen una major eficiència i prestacions.
 • A més de l’equip principal, és important considerar altres elements com radiadors, terra radiant, termòstats intel·ligents i altres accessoris que poden influir en el pressupost final.

Consideració del cost inicial vs. estalvi energètic a llarg termini

És fonamental analitzar el cost inicial de la instal·lació d’aerotèrmia en una casa de 120m² en comparació amb l’estalvi energètic que s’obtindrà al llarg de la seva vida útil. Encara que la inversió inicial pot ser més alta, els beneficis a llarg termini en termes d’eficiència i estalvi energètic solen compensar aquest desembossament inicial.

Combinació d’aerotèrmia amb energia solar per a una major independència energètica

 • La combinació d’aerotèrmia amb energia solar és una excel·lent opció per augmentar la independència energètica d’una casa de 120m².
 • L’aprofitament de l’energia del sol mitjançant panells fotovoltaics permet complementar el funcionament de l’aerotèrmia, reduint així la dependència de la xarxa elèctrica convencional.
 • En combinar ambdues tecnologies, s’aconsegueix una major eficiència energètica i es contribueix de manera significativa a la reducció de la petjada ambiental, fomentant la sostenibilitat.
 • L’energia solar pot ser utilitzada per alimentar el sistema d’aerotèrmia, cosa que permet un ús més autònom de l’energia neta i renovable.

Beneficis d’escollir l’aerotèrmia per climatitzar una vivenda de 120m²

 • Major eficiència energètica en aprofitar la calor de l’aire per a calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, reduint el consum d’energia i generant estalvis a llarg termini.
 • Contribució al cuidat del medi ambient en utilitzar una tecnologia sostenible que minimitza l’emissió de gasos contaminats i la dependència de combustibles fòssils.
 • Possibilitat de combinació amb energia solar per augmentar la independència energètica de l’habitatge i reduir encara més els costos de climatització al llarg del temps.
 • Confort tèrmic garantit a l’habitatge, amb un sistema que proporciona una climatització uniforme i estable durant totes les estacions de l’any, adaptant-se a les necessitats de cada moment.
 • Augment del valor de l’habitatge en incorporar una tecnologia moderna i eficient que millora la seva eficiència energètica i sostenibilitat, atraient a possibles compradors interessats en vivendes eco-friendly.

Importància de la correcta planificació i avaluació en la instal·lació d’aerotèrmia

Per garantir l’èxit en la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia en una casa de 120m², és crucial realitzar una planificació detallada i una avaluació exhaustiva de les característiques de l’immoble i el seu entorn. Això permetrà determinar amb precisió la potència necessària del sistema, considerant aspectes com l’aïllament tèrmic, l’orientació de l’habitatge i la seva ubicació geogràfica.

 • La correcta planificació assegura que l’aerotèrmia funcioni de manera eficient i s’ajusti perfectament a les necessitats de climatització de l’habitatge.
 • Una avaluació adequada dels factors esmentats anteriorment contribuirà a maximitzar el rendiment del sistema, optimitzant així el consum d’energia i els costos associats.
 • A més, la planificació prèvia permetrà anticipar possibles desafiaments o limitacions en la instal·lació, facilitant la implementació del sistema d’aerotèrmia de manera efectiva i sense contratemps.

Solgetic empresa d’instal·ladors de plaques solars

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables, especialitzada en l’instal·lació de plaques solars. Amb un equip d’instal·ladors de plaques solars més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure més de les 60 instal·lacions de fotovoltaica que hem realitzat.

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici.

Demana pressupost gratuït sense compromís

Nosaltres com a instal·ladors plaques solars et podem realitzar tot el procés d’instal·lació de plaques solars. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït de plaques solars avui mateix. Els nostres enginyers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Preu instal·lació plaques solars amb bateria

Preu instal·lació plaques solars amb bateria: Guia Completa En un món cada vegada més conscient de la necessitat d’energies renovables, la instal·lació de plaques solars amb bateries es presenta com una opció atractiva per a llars i negocis. Aquest article té com a objectiu oferir una guia completa sobre el preu d’instal·lació de plaques solars …

Preu instal·lació plaques solars amb bateria: Guia Completa

Preu instal·lació plaques solars amb bateria

En un món cada vegada més conscient de la necessitat d’energies renovables, la instal·lació de plaques solars amb bateries es presenta com una opció atractiva per a llars i negocis. Aquest article té com a objectiu oferir una guia completa sobre el preu d’instal·lació de plaques solars amb bateries, detallant costos, beneficis i consideracions importants per a aquells interessats en fer la transició cap a una font d’energia més sostenible i econòmica.

Què són les Plaques Solars amb Bateries?

Les plaques solars amb bateries són sistemes fotovoltaics dissenyats per captar l’energia solar mitjançant panells solars i emmagatzemar-la en bateries. Aquest emmagatzematge permet utilitzar l’energia generada durant les hores de menor irradiació solar o fins i tot durant la nit, augmentant així l’autoconsum i la independència energètica de l’usuari.

Components d’un Sistema de Plaques Solars amb Bateries

Un sistema típic de plaques solars amb bateries consta de diversos elements clau:

 • Panells Solars: Dispositius que capten la llum solar i la converteixen en energia elèctrica.
 • Inversor Solar: Transforma el corrent continu (CC) generat pels panells en corrent altern (CA) utilitzable pels electrodomèstics.
 • Bateries d’Emmagatzematge: Emmagatzemen l’excés d’energia generada per al seu ús posterior, optimitzant així l’autoconsum.
 • Sistema de Monitorització: Permet a l’usuari controlar la producció i consum d’energia en temps real, optimitzant el rendiment del sistema.

Cost d’Instal·lació de Plaques Solars amb Bateries

El Preu instal·lacio plaques solars amb bateria: pot variar significativament segons diversos factors:

 • Mida del Sistema: Quants panells solars i quina capacitat d’emmagatzematge de bateries es requereixen per cobrir les necessitats energètiques de l’usuari.
 • Qualitat dels Components: L’eficiència i durabilitat dels panells solars, inversors i bateries influeixen en el cost inicial i a llarg termini del sistema.
 • Accés i Ubicació: La facilitat o dificultat d’accés a la teulada o espai disponible per a la instal·lació pot afectar el cost total.

Factors que Influeixen en el Preu

A l’hora de considerar el preu instal·lacio plaques solars amb bateria: és important tenir en compte diversos aspectes:

 • Cost dels Panells Solars: Depèn del tipus, marca i eficiència dels panells escollits.
 • Cost de les Bateries: Varia segons la capacitat d’emmagatzematge i tecnologia utilitzada (plom-àcid, liti, etc.).
 • Cost de l’Inversor: La seva qualitat i capacitat de gestió energètica poden influir en el preu final.
 • Costos d’Instal·lació: Inclou mà d’obra, permisos, equip addicional i possibles modificacions en l’estructura de l’edifici.

Avantatges d’Instal·lar Plaques Solars amb Bateries

La inversió en un sistema de plaques solars amb bateries ofereix diversos beneficis significatius:

 • Estalvi a Llarg Termini: Reducció en la factura elèctrica en maximitzar l’autoconsum d’energia solar.
 • Independència Energètica: Menor dependència de la xarxa elèctrica convencional, especialment útil en àrees remotes o propietats fora de la xarxa.
 • Contribució Ambiental: Reducció de la petjada de carboni en utilitzar una font d’energia neta i renovable.

Preguntes Freqüents (FAQs)

 1. Quant costa instal·lar plaques solars amb bateries per a una casa mitjana? El cost pot variar segons la mida del sistema i la ubicació, però generalment oscil·la entre diversos milers d’euros a desenes de milers d’euros.
 2. Quant temps porta amortitzar la inversió inicial en un sistema de plaques solars amb bateries? El període de retorn de la inversió (ROI) pot ser d’aproximadament 8 a 12 anys, depenent de la mida del sistema, el consum energètic i les tarifes elèctriques locals.
 3. Quin tipus de bateria és millor per a sistemes de plaques solars: plom-àcid o liti? Encara que les bateries de liti solen ser més costoses, ofereixen una major eficiència, vida útil més llarga i millor rendiment en condicions variables de càrrega i descàrrega.

Solgetic empresa d’instal·ladors de plaques solars

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables, especialitzada en l’instal·lació de plaques solars. Amb un equip d’instal·ladors de plaques solars més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure més de les 60 instal·lacions de fotovoltaica que hem realitzat.

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici.

Demana pressupost gratuït sense compromís

Nosaltres com a instal·ladors plaques solars et podem realitzar tot el procés d’instal·lació de plaques solars. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït de plaques solars avui mateix. Els nostres enginyers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Fancoils aerotèrmia

Fancoils Aerotèrmia: Tot el que necessites saber per climatitzar la teva llar L’aerotèrmia amb fancoils és un sistema innovador de climatització eficient. Combina tecnologia aerotèrmica amb unitats de fancoils per a calefacció, refrigeració i ventilació en interiors. Els fancoils funcionen amb una bateria d’aigua freda/calent i un ventilador per escalfar o refredar l’aire que hi …

Fancoils Aerotèrmia: Tot el que necessites saber per climatitzar la teva llar

Instal·lació d'aerotèrmia amb fancoils

L’aerotèrmia amb fancoils és un sistema innovador de climatització eficient. Combina tecnologia aerotèrmica amb unitats de fancoils per a calefacció, refrigeració i ventilació en interiors. Els fancoils funcionen amb una bateria d’aigua freda/calent i un ventilador per escalfar o refredar l’aire que hi circula i tornar-lo a l’habitació.

Avantatges de l’aerotèrmia amb fancoils

L´aerotèrmia amb fancoils ofereix diversos avantatges que la converteixen en una opció atractiva per a la climatització d´espais interiors. A continuació, es detallen els beneficis més destacats:

Eficiència energètica

Un dels beneficis principals de l’aerotèrmia amb fancoils és la seva alta eficiència energètica. Aquest sistema aprofita la calor de lʻaire exterior per escalfar lʻaigua que circula pels fancoils, garantint un ús eficient de lʻenergia i reduint el consum elèctric.

Estalvi a la factura elèctrica

Gràcies a la seva eficiència energètica, l’aerotèrmia amb fancoils permet un estalvi considerable a la factura elèctrica. En utilitzar fonts renovables denergia, com laire exterior, aquest sistema contribueix a la reducció dels costos de climatització a llarg termini.

Control individual de la temperatura

Un altre avantatge significatiu de l’aerotèrmia ambfancoils és la possibilitat de controlar individualment la temperatura de cada estança. Mitjançant l’ús de diferents unitats de fancoils amb termòstats regulables, és possible ajustar la climatització segons les preferències dels usuaris, oferint un nivell de confort personalitzat a cada espai.

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Tipus de fancoils per a aerotèrmia

Els fancoils són dispositius clau als sistemes d’aerotèrmia, amb diferents models que s’adapten a les necessitats de cada espai. A continuació, es presenten els diferents tipus de fancoils disponibles per implementar en sistemes d’aerotèrmia:

Fancoils de terra

 • Fancoils dissenyats per ser instal·lats al terra de l’habitatge.
 • Proporcionen una distribució uniforme de l’aire calent o fred.
 • La seva instal·lació requereix espai a terra.

Fancoils de paret

 • Fancoils que es col·loquen a la paret, alliberant espai a terra.
 • Ideals per a estades on no es disposi de gaire espai.
 • Poden oferir un disseny modern i integrat a la decoració.

Fancoils de conductes

 • Fancoils instal·lats en conductes de ventilació per distribuir l’aire a diferents àrees.
 • Permeten climatitzar múltiples zones de la vivenda de manera eficient.
 • Requereixen una planificació curosa de la distribució de conductes.

Inversor de fancoils

 • Fancoils amb tecnologia inverter que ajusta la potència segons les necessitats de climatització.
 • Ofereixen un funcionament més eficient i un consum energètic més baix.
 • Ideal per mantenir una temperatura constant a la llar.

Fancoils de sostre

 • Fancoils instal·lats al sostre de l’estada per a una distribució homogènia de l’aire.
 • Aporten un flux d’aire confortable des de dalt a baix.
 • Són discrets i no ocupen espai a les parets ni a terra.

Funcionament de l’aerotèrmia amb fancoils

L’aerotèrmia amb fancoils funciona de manera eficient tant en el procés de calefacció com en el de refrigeració. A continuació, es detallen els passos clau de tots dos processos:

Procés de calefacció

 • La bomba de calor extreu la calor de l’aire exterior.
 • La calor transferida a l’aigua que circula pels fancoils.
 • L’aire s’escalfa en passar per les bateries dels fancoils.
 • L’aire calent és expulsat a l’habitació i proporciona calefacció.

Procés de refrigeració

 • La bomba de calor extreu la calor de lʻaire interior.
 • La calor es transfereix a l’aire exterior a través de l’aigua dels fancoils.
 • L’aire es refreda en passar per les bateries fredes dels fancoils.
 • L’aire fresc és tornat a l’interior, refrigerant l’ambient de manera eficient.

Aquest sistema dʻaerotèrmia amb fancoils sʻadapta perfectament a les necessitats de climatització de qualsevol llar, oferint tant calefacció com refrigeració de forma eficient i sostenible.

Solgetic Instal·ladors d’aerotèrmia i fancoils

Al llarg dels anys, hem dut a terme nombrosos projectes de climatització amb aerotèrmia i fancoils, aconseguint satisfer les necessitats dels seus clients amb solucions eficients i sostenibles.

 • Orientació de lhabitació.
 • Grandària de lespai a climatitzar.
 • Distribució del mobiliari.

Adaptació a les necessitats de cada habitatge

Els fan coils permeten una adaptació personalitzada a les necessitats de cada habitatge, garantint un confort òptim a cada àrea. La versatilitat dels diferents tipus de fan coils, com els de terra, paret, conductes, inverter i sostre, facilita la implementació de solucions a mida. Alguns avantatges d’aquesta adaptació són:

 • Flexibilitat per controlar la temperatura de manera individual.
 • Possibilitat de climatitzar espais específics segons la preferència dels habitants.
 • Adequació a les condicions particulars de cada llar.

Exemple d’instal·lació d’aerotèrmia amb fancoils a Solgetic

Instal·lació d'aerotèrmia amb fancoils

Instal·lació d’una aerotèrmia Daikin de 6 kW per a la producció de climatització – calefacció i refrigeració – i aigua calenta (ACS) a un habitatge unifamiliar de Sant Pol de Mar (Maresme).

Per a la distribució de la climatització s’ha instal·lat un sostre radiant i un fancoil a la planta baixa. Per a l’aigua calenta (ACS) s’ha instal·lat un acumulador de 230 L, integrat a la unitat interior de l’aerotèrmia.

Preus dels sistemes d’aerotèrmia amb fancoils

En considerar la implementació d’un sistema d’aerotèrmia amb fan coils, és fonamental comprendre els diversos factors que influeixen en el preu final. Diversos aspectes incideixen en la determinació del cost total de la instal·lació i la configuració d’aquest sistema innovador de climatització. A continuació, es detallen els elements clau que cal tenir en compte:

Factors que influeixen en el preu

 • La potència requerida per cobrir les necessitats de calefacció, refrigeració i ventilació de lespai.
 • La marca i la qualitat dels fan coils i de la bomba de calor en el cas de l’aerotèrmia.
 • La mida i la disposició de l’habitatge, que determinen la complexitat de la instal·lació.
 • Els materials utilitzats en la implementació del sistema, així com la quantitat de components necessaris.
 • La mà dobra especialitzada requerida per a la instal·lació, ajustament i posada en marxa del sistema.

Importància d’un pressupost personalitzat

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Casos d’exit d’instal·lacions d’aerotermia a Solgetic

Instal·lacions dissenyades per el nostre equip d’enginyers i executades per els nostre instal·ladors:

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta d’aerotèrmia i fotovoltaica, el propietari de l’habitatge s’estalvia un 85% de gasoil per a la calefacció de la llar i un 73% d’estalvi en el consum elèctric . La qual té una producció anual estimada de 10.199 kWh. Amb el sistema instal·lat contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.216 kg de CO₂ a l’atmosfera.

Aerotermia plaques solasr

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia, el propietari aconsegueix fins a un 74% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 8.733 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.156 Kg de CO2 a l’atmosfera.

Vem realitzar una instal·lació Substitució d’una caldera de gasoil per una aerotermia,Per alimentar el consum de l’aerotèrmia, també es va realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un estalvi anual de 4.239€, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

PropostaConsumPreu Import
Gasoil01,21€/ l0€
Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
TOTAL265€
ESTALVI4.239€

Manteniment i cura dels sistemes d’aerotèrmia amb fancoils

L’adequat manteniment dels sistemes d’aerotèrmia amb fan coils és essencial per garantir-ne l’òptim funcionament i perllongar la vida útil. A continuació, es detallen algunes recomanacions i pautes per cuidar aquests sistemes eficientment:

Recomanacions de manteniment

 • Realitzar revisions periòdiques per part d’un tècnic especialitzat per detectar possibles errors o desgasts als components.
 • Dur a terme la neteja regular dels fan coils per evitar l’acumulació de brutícia que pugui obstruir el pas d’aire.
 • Verificar l’estat de les connexions elèctriques i del sistema de control per assegurar-ne el funcionament correcte.

Pautes per allargar la vida útil del sistema

 • Mantenir una temperatura constant als fan coils per evitar canvis bruscos que puguin afectar el seu rendiment.
 • Utilitzar filtres d’aire de qualitat i canviar-los de forma periòdica per assegurar un filtrat adequat i evitar l’entrada de partícules perjudicials.
 • Evitar obstruccions a les reixetes de ventilació i mantenir clars els voltants dels fan coils per garantir una adequada circulació de l’aire.

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Impacte mediambiental de l’aerotèrmia amb fancoils

La implementació de l’aerotèrmia amb fan coils té un impacte significatiu en la reducció d’emissions contaminants i contribueix de manera positiva al medi ambient.

Reducció d’emissions contaminants

Gràcies al funcionament eficient i sostenible, l’aerotèrmia amb fan coils minimitza les emissions de CO2 i altres gasos nocius a l’atmosfera, promovent un entorn més net i saludable per a tothom.

Contribució a la lluita contra el canvi climàtic

En utilitzar energia renovable i reduir la dependència de combustibles fòssils, l’aerotèrmia amb fan coils es converteix en un aliat en la lluita contra el canvi climàtic, ajudant a mitigar-ne els efectes ia promoure un futur més sostenible per a les properes generacions.

Innovacions i avenços tecnològics en aerotèrmia amb fancoils

Millores en l’eficiència energètica

Al camp de l’aerotèrmia amb fan coils, les millores contínues en l’eficiència energètica han permès optimitzar el rendiment dels sistemes, reduint el consum d’energia i maximitzant la capacitat de calefacció i refrigeració. Gràcies a avenços en la tecnologia dels compressors i en la regulació de la temperatura, s’ha aconseguit una major eficiència en l’extracció i la transmissió de calor, cosa que es tradueix en un ús més intel·ligent dels recursos energètics. Aquestes innovacions han contribuït a fer que els sistemes d’aerotèrmia amb fan coils siguin encara més respectuosos amb el medi ambient i que els usuaris puguin gaudir d’un confort més gran als seus espais interiors.

Noves funcionalitats per al confort de la llar

En la recerca constant de millorar l’experiència de l’usuari, s’han introduït noves funcionalitats als sistemes d’aerotèrmia amb fan coils. Entre aquestes innovacions destaquen la possibilitat de controlar el sistema mitjançant dispositius mòbils, la programació d’horaris de funcionament personalitzats segons les necessitats de cada usuari i la integració amb sistemes de domòtica per a una gestió més eficient del consum energètic. A més, s’han desenvolupat sistemes de filtratge d’aire avançats que garanteixen una qualitat més gran de l’aire interior, contribuint a un ambient més saludable i confortable a la llar. Aquestes noves funcionalitats no només milloren l’experiència d’ús dels sistemes d’aerotèrmia amb fan coils, sinó que també permeten un estalvi energètic més gran i una reducció de costos a llarg termini per als usuaris.

Preguntes freqüents sobre aerotèrmia amb fancoils

Resolució de dubtes comuns sobre el sistema

En considerar la instal·lació d’aerotèrmia amb fan coils, és natural tenir algunes preguntes. Aquí responem a alguns dubtes comuns que puguin sorgir:

 • Quina és la diferència entre els fan coils de paret i els de terra?
 • Cal fer manteniment regular als sistemes d’aerotèrmia amb fan coils?
 • L’aerotèrmia es pot combinar amb energia solar per maximitzar l’eficiència energètica?

Aclariment de conceptes clau en la climatització amb fancoils

Per comprendre millor el funcionament de l’aerotèrmia amb fan coils, és important tenir clars alguns conceptes clau:

 • Com es regula la temperatura de cada estança de manera individual amb els fan coils?
 • Quins avantatges ofereixen els fan coils inverter en comparació amb altres models tradicionals?
 • Quin impacte té la climatització amb fan coils a la factura elèctrica a llarg termini?

Conclusió

Esperem que aquesta secció hagi aclarit alguns dels dubtes més freqüents sobre l’aerotèrmia amb fan coils i hagi proporcionat una millor comprensió dels conceptes clau relacionats amb aquest sistema de climatització innovador.

Solgetic empresa d’instal·lacions d’aerotèrmia

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables amb instal·ladors d’aerotèrmia més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia desde el 2013:

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües

Realitzem instal·lacions a, i als voltants de: Centelles, Tona, La Garriga, Vic, Girona, Barcelona, Matadepera, Sant Just Desvern, Alella, Gurb, Mataro, Manlleu, Torello, Seva, Lloret de Mar, Terrassa, Hostalets de Balenya, Sabadell, Granollers.

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Preguntes Freqüents sobre l’Instal·lacio d’aerotèrmia

Instal·lació d’aerotèrmia

Preguntes generals sobre la colocació de sistemes d’aerotèrmia

Sí, a pots instal·lar aerotèrmia a la teva nova casa construïda, igual que una vella. La nostra tecnologia s’adapta a diferents situacions i es pot integrar fàcilment a la teva infraestructura existent. Contacta’ns per un pressupost

Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en un pis. Tot i que els pisos tendeixen a tenir menys espai que les cases unifamiliars, hi ha opcions dissenyades específicament per adaptar-se a aquest tipus de vivenda. Contacta’ns per un estudi gratuït.

Segons les regulacions del Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE), els sistemes aerotèrmics requereixen un manteniment preventiu per preservar-ne l’eficiència. A diferència dels sistemes de calefacció convencionals, no necessiten una inspecció periòdica cada 4 o 5 anys, ja que no hi involucren combustió ni generen residus o fums. És fonamental fer un manteniment regular per garantir el rendiment òptim del sistema, però no requereixen revisions de seguretat com les instal·lacions tradicionals de calefacció.

Estalvi, inversió i preus de l’aerotèrmia

Descubreix el benefici que obtindràs

Abans de procedir amb la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, és fonamental fer un estudi detallat del consum energètic. Recomanem sol·licitar pressupostos a professionals qualificats, que us podran oferir la millor solució adaptada a les vostres necessitats específiques i calcular els terminis d’amortització del projecte. Aquest enfocament garanteix una elecció informada i rendible per a la teva inversió en energia renovable.

La implementació d’aerotèrmia pot conduir a un estalvi energètic fins al 75%. Com que no necessita un contracte amb la companyia de gas, és possible evitar el càrrec fix de la factura. Combinat amb l’ús de panells solars fotovoltaics, aquest sistema fins i tot pot generar un estalvi total del 100%. Aquesta combinació ofereix una solució integral per reduir significativament les despeses energètiques i promoure la independència energètica.

Si, a Solgetic oferim l’opció de fer el pagament a plaços. Contacta amb nosaltres per un pressupost gratuït.

Aerotèrmia VS Gas

Renova la climtitzció amb l’energia del futur

L’aerotèrmia ofereix millores significatives en eficiència, sostenibilitat i seguretat en comparació amb una caldera de gas. A més, es caracteritza per una durabilitat més gran, amb una vida útil que pot duplicar la d’una caldera de gas estàndard. Aquesta tecnologia representa una opció més eficaç i duradora per a la climatització de les llars, promovent tant lestalvi energètic com la cura del medi ambient.

Si el sistema que es reemplaça funciona a temperatures menors de 75 °C, que és el límit màxim de funcionament de l’aerotèrmia, llavors sí, en aquest cas no caldria instal·lar components addicionals. Això simplifica el procés d’instal·lació i fa que la transició al sistema d’aerotèrmia sigui més directa i eficient.

Articles sobre Instal·lacions Aerotèrmia

Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura

¿Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura? Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura, és una opció eficient i sostenible per a la calefacció de la llar. Amb tecnologia que utilitza aire exterior, es poden assolir temperatures entre 65°C i 80°C per a radiadors convencionals. El seu funcionament es basa en sistemes de compressors i gas refrigerant, i ofereix …

¿Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura?

Que es l'aerotèrmia d'alta temperatura

Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura, és una opció eficient i sostenible per a la calefacció de la llar. Amb tecnologia que utilitza aire exterior, es poden assolir temperatures entre 65°C i 80°C per a radiadors convencionals. El seu funcionament es basa en sistemes de compressors i gas refrigerant, i ofereix un rendiment superior a les calderes de gas tradicionals.

Beneficis de l’aerotèrmia d’alta temperatura

L´aerotèrmia d´alta temperatura ofereix una sèrie d´avantatges que la converteixen en una opció atractiva per a la calefacció de la llar. A continuació, es detallen alguns dels beneficis més destacats:

Eficiència energètica i estalvi econòmic

 • Permet generar fins a cinc vegades més energia de la que consumeix, cosa que es tradueix en un estalvi considerable a la factura energètica.
 • Gràcies al seu alt rendiment, l’aerotèrmia d’alta temperatura contribueix a l’eficiència energètica de la llar, tot reduint el consum de combustibles fòssils.

Instal·lació senzilla i sense grans obres

 • No cal fer obres significatives a la llar per instal·lar un sistema d’aerotèrmia d’alta temperatura, cosa que en facilita la implementació i en redueix els costos associats.
 • En utilitzar radiadors convencionals, la instal·lació resulta senzilla i compatible amb sistemes de calefacció ja existents.

Funcionament del sistema de doble compressor

 • L’aerotèrmia d’alta temperatura es basa en un sistema de doble compressor que permet assolir temperatures elevades a l’aigua que circula pel circuit hidràulic.
 • Aquest sistema garanteix un rendiment òptim i una eficàcia en la producció daigua calenta per a calefacció amb radiadors convencionals.

Comparativa amb les calderes de gas tradicionals

En analitzar l’eficàcia i els beneficis de l’aerotèrmia d’alta temperatura en comparació amb les calderes de gas tradicionals, és important considerar dos aspectes clau: el rendiment i l’estalvi anual, i la inversió inicial i la rendibilitat a llarg termini.

Rendiment i estalvi anual

L’aerotèrmia d’alta temperatura destaca per la seva eficiència energètica i aconsegueix produir fins a cinc vegades més energia de la que consumeix. Això es tradueix en un estalvi econòmic significatiu a la factura energètica al llarg de l’any. En utilitzar lʻaire exterior com a font dʻenergia, aquest sistema ofereix un rendiment superior al de les calderes de gas tradicionals.

Inversió inicial i rendibilitat a llarg termini

Si bé la inversió inicial en un sistema d’aerotèrmia d’alta temperatura pot ser lleugerament més elevada que la d’una caldera tradicional, és important tenir en compte la rendibilitat a llarg termini. Gràcies a la seva eficiència energètica ia l’estalvi anual a la factura, l’aerotèrmia s’amortitza ràpidament i es converteix en una opció econòmicament viable a llarg termini. A més, hi ha subvencions i ajuts disponibles que poden fer que la inversió inicial sigui més accessible.

Aplicacions de l’aerotèrmia d’alta temperatura

Calefacció amb radiadors convencionals

L’aerotèrmia d’alta temperatura es destaca per la seva capacitat per generar aigua calenta a temperatures òptimes per utilitzar-les en radiadors convencionals. Aquest sistema ofereix una calefacció eficient i confortable en espais interiors, garantint un ambient acollidor i agradable durant els mesos més freds de l´any.

Sistemes de terra radiant

L’aerotèrmia d’alta temperatura és idònia per a la seva integració en sistemes de terra radiant, oferint una calor uniforme i confortable a totes les estances de l’habitatge. Gràcies a la seva eficiència energètica, aquest sistema proporciona una temperatura agradable a casa, evitant les fluctuacions tèrmiques i maximitzant el confort dels usuaris.

Producció d’aigua calenta sanitària

A més de la seva aplicació en calefacció, l´aerotèrmia d´alta temperatura és ideal per a la producció d´aigua calenta sanitària. Amb la capacitat d’assolir altes temperatures al circuit hidràulic, aquest sistema assegura un subministrament constant d’aigua calenta per a les necessitats diàries, garantint confort i benestar a la llar.

L´aerotèrmia d´alta temperatura ofereix múltiples aplicacions que contribueixen a millorar l´eficiència energètica i el confort a les llars, proporcionant solucions sostenibles i rendibles en termes de calefacció i producció d´aigua calenta sanitària.

Característiques tècniques de l’aerotèrmia alta temperatura

L’aerotèrmia d’alta temperatura es caracteritza pel seu avançat sistema de compressor únic, el qual juga un paper fonamental en l’eficiència i la capacitat de generació de calor. Aquest sistema garanteix un rendiment òptim en la producció daigua calenta, permetent assolir temperatures elevades de forma eficaç i sostenible.

Gas refrigerant R290 i els seus avantatges

 • L’ús del gas refrigerant R290 a l’aerotèrmia d’alta temperatura proporciona una sèrie d’avantatges significatius. Aquest gas, conegut per la seva alta eficiència energètica, contribueix a reduir emissions contaminants, afavorint així un impacte ambiental positiu.
 • A més, el R290 es destaca per la seva seguretat i compatibilitat amb el medi ambient, ja que és un refrigerant natural amb un baix potencial d’escalfament global. La seva aplicació a sistemes de compressió garanteix un funcionament eficient i respectuós amb l’entorn.

Temperatures assolides al circuit hidràulic

L’aerotèrmia d’alta temperatura és capaç d’assolir i de mantenir rangs de temperatura ideals per a la calefacció d’espais, permetent adaptar-se a les necessitats particulars de cada usuari. Gràcies al sistema de compressió i control precís, és possible regular les temperatures amb precisió, garantint un confort tèrmic òptim en tot moment.

Eficiència i sostenibilitat a l’aerotèrmia

L’eficiència i la sostenibilitat de l’aerotèrmia d’alta temperatura són aspectes fonamentals a tenir en compte en l’elecció d’un sistema de calefacció. A continuació, detallem els avantatges mediambientals, l’ús d’energia renovable i la contribució a la reducció d’emissions de CO2:

Avantatges mediambientals

 • Reducció de la dependència de combustibles fòssils.
 • Minimització de la petjada de carboni a la llar.
 • Promoció de pràctiques sostenibles.

Ús d’energia renovable

L’aerotèrmia d’alta temperatura aprofita una font d’energia inesgotable com és l’aire exterior i la transforma en calor per a la calefacció de la llar. En utilitzar una energia neta i renovable contribueix a la preservació del medi ambient ia la lluita contra el canvi climàtic.

Contribució a la reducció d’emissions de CO2

 • Disminució d’emissions contaminants en comparació dels sistemes convencionals.
 • Ajuda a complir els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Promou un entorn més saludable i sostenible per a les futures generacions.

Rendibilitat i subvencions disponibles

L’aerotèrmia d’alta temperatura es presenta com una opció atractiva no només pels beneficis energètics i mediambientals, sinó també pels avantatges financers que pot oferir als usuaris. A continuació, es detallen els aspectes clau relacionats amb la rendibilitat i les possibles subvencions disponibles:

Beneficis fiscals i possibles ajuts

 • Hi ha diversos ajuts governamentals i programes d’incentius que promouen la implantació de sistemes d’aerotèrmia d’alta temperatura.
 • Algunes regions ofereixen subvencions directes a la instal·lació d’equips eficients, cosa que pot suposar un estalvi important en el desemborsament inicial.

Anàlisi del retorn de la inversió

Realitzar una anàlisi detallada del retorn de la inversió és crucial per avaluar la viabilitat econòmica de la implementació de l’aerotèrmia d’alta temperatura. Considerar lestalvi energètic al llarg del temps, els possibles augments en el valor de la propietat i els costos de manteniment són factors clau en aquest procés.

Oportunitats de finançament per a la instal·lació

 • A més de les subvencions governamentals, hi ha diferents opcions de finançament disponibles al mercat per facilitar l’adquisició i la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia d’alta temperatura.
 • Algunes entitats financeres ofereixen préstecs a baix interès específicament dissenyats per a projectes d’eficiència energètica, cosa que pot ajudar els usuaris a fer front a la inversió inicial.

Casos d’exit d’instal·lacions d’aerotermia a Solgetic

Instal·lacions dissenyades per el nostre equip d’enginyers i executades per els nostre instal·ladors:

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta d’aerotèrmia i fotovoltaica, el propietari de l’habitatge s’estalvia un 85% de gasoil per a la calefacció de la llar i un 73% d’estalvi en el consum elèctric . La qual té una producció anual estimada de 10.199 kWh. Amb el sistema instal·lat contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.216 kg de CO₂ a l’atmosfera.

Aerotermia plaques solasr

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia, el propietari aconsegueix fins a un 74% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 8.733 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.156 Kg de CO2 a l’atmosfera.

Vem realitzar una instal·lació Substitució d’una caldera de gasoil per una aerotermia,Per alimentar el consum de l’aerotèrmia, també es va realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un estalvi anual de 4.239€, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

PropostaConsumPreu Import
Gasoil01,21€/ l0€
Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
TOTAL265€
ESTALVI4.239€

Novetats i avenços en tecnologia aerotèrmica

La tecnologia aerotèrmica continua evolucionant, oferint innovacions significatives al sector de la calefacció sostenible. A continuació, es presenten les darreres novetats i avenços en aquest camp:

Innovacions en sistemes d’alta temperatura

 • Desenvolupament de compressors més eficients i silenciosos per assolir temperatures encara més elevades en el procés de calefacció.
 • Implementació de sistemes intel·ligents de gestió energètica per optimitzar el rendiment i el consum d’energia de les unitats aerotèrmiques.
 • Incorporació de tecnologies d’autoaprenentatge i control remot per a més comoditat i eficiència en la gestió del sistema.

Tendències al sector d’energies renovables

 • Major integració de l’aerotèrmia en edificacions de consum gairebé nul, impulsant la transició cap a un model energètic més sostenible.
 • Aplicació de sistemes híbrids que combinen l’aerotèrmia amb altres fonts d’energia renovable per maximitzar l’eficiència i l’autonomia energètica.
 • Aposta pel desenvolupament de sistemes d’aerotèrmia més compactes i versàtils, adaptats a diferents tipus d’habitatges i necessitats de calefacció.

Perspectives futures de l’aerotèrmia

 • Exploració de solucions innovadores per emmagatzemar i redistribuir l’energia generada per sistemes aerotèrmics i millorar l’eficiència global del procés.
 • Investigació en materials avançats per augmentar la durabilitat i l’eficiència dels components clau dels sistemes aerotèrmics d’alta temperatura.
 • Col·laboració interdisciplinària entre experts en tecnologia, arquitectura i sostenibilitat per impulsar el desenvolupament de solucions aerotèrmiques cada cop més eficients i accessibles.

Consideracions finals sobre l’aerotèrmia d’alta temperatura

Al moment d’escollir un sistema d’aerotèrmia d’alta temperatura, és crucial considerar diversos aspectes que n’assegurin el funcionament correcte i la màxima eficiència. A continuació es detallen algunes recomanacions i factors a tenir en compte abans de procedir amb la instal·lació:

Recomanacions per a l’elecció del sistema

 • Avaluar la potència adequada segons les necessitats de calefacció de la llar.
 • Consulteu amb professionals especialitzats per garantir la selecció de l’equip més apropiat.
 • Verificar la compatibilitat del sistema amb la distribució de radiadors o el terra radiant existent.
 • Considerar la marca i la qualitat dels components per assegurar durabilitat i fiabilitat.

Aspectes a tenir en compte abans de la instal·lació

 • Realitzar un estudi previ de l’habitatge per determinar la viabilitat i les dimensions del sistema d’aerotèrmia.
 • Assegurar un aïllament tèrmic adequat a l’habitatge per maximitzar l’eficiència del sistema.
 • Planificar la ubicació de la unitat exterior i el circuit hidràulic per tal de garantir una instal·lació correcta.
 • Verificar la disponibilitat de possibles subvencions o ajudes econòmiques per a l’adquisició i la instal·lació del sistema.

Solgetic empresa d’instal·lacions d’aerotèrmia

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables amb instal·ladors d’aerotèrmia més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia desde el 2013:

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües

Realitzem instal·lacions a, i als voltants de: Centelles, Tona, La Garriga, Vic, Girona, Barcelona, Matadepera, Sant Just Desvern, Alella, Gurb, Mataro, Manlleu, Torello, Seva, Lloret de Mar, Terrassa, Hostalets de Balenya, Sabadell, Granollers.

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Preguntes Freqüents sobre l’Instal·lacio d’aerotèrmia

Instal·lació d’aerotèrmia

Preguntes generals sobre la colocació de sistemes d’aerotèrmia

Sí, a pots instal·lar aerotèrmia a la teva nova casa construïda, igual que una vella. La nostra tecnologia s’adapta a diferents situacions i es pot integrar fàcilment a la teva infraestructura existent. Contacta’ns per un pressupost

Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en un pis. Tot i que els pisos tendeixen a tenir menys espai que les cases unifamiliars, hi ha opcions dissenyades específicament per adaptar-se a aquest tipus de vivenda. Contacta’ns per un estudi gratuït.

Segons les regulacions del Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE), els sistemes aerotèrmics requereixen un manteniment preventiu per preservar-ne l’eficiència. A diferència dels sistemes de calefacció convencionals, no necessiten una inspecció periòdica cada 4 o 5 anys, ja que no hi involucren combustió ni generen residus o fums. És fonamental fer un manteniment regular per garantir el rendiment òptim del sistema, però no requereixen revisions de seguretat com les instal·lacions tradicionals de calefacció.

Estalvi, inversió i preus de l’aerotèrmia

Descubreix el benefici que obtindràs

Abans de procedir amb la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, és fonamental fer un estudi detallat del consum energètic. Recomanem sol·licitar pressupostos a professionals qualificats, que us podran oferir la millor solució adaptada a les vostres necessitats específiques i calcular els terminis d’amortització del projecte. Aquest enfocament garanteix una elecció informada i rendible per a la teva inversió en energia renovable.

La implementació d’aerotèrmia pot conduir a un estalvi energètic fins al 75%. Com que no necessita un contracte amb la companyia de gas, és possible evitar el càrrec fix de la factura. Combinat amb l’ús de panells solars fotovoltaics, aquest sistema fins i tot pot generar un estalvi total del 100%. Aquesta combinació ofereix una solució integral per reduir significativament les despeses energètiques i promoure la independència energètica.

Si, a Solgetic oferim l’opció de fer el pagament a plaços. Contacta amb nosaltres per un pressupost gratuït.

Aerotèrmia VS Gas

Renova la climtitzció amb l’energia del futur

L’aerotèrmia ofereix millores significatives en eficiència, sostenibilitat i seguretat en comparació amb una caldera de gas. A més, es caracteritza per una durabilitat més gran, amb una vida útil que pot duplicar la d’una caldera de gas estàndard. Aquesta tecnologia representa una opció més eficaç i duradora per a la climatització de les llars, promovent tant lestalvi energètic com la cura del medi ambient.

Si el sistema que es reemplaça funciona a temperatures menors de 75 °C, que és el límit màxim de funcionament de l’aerotèrmia, llavors sí, en aquest cas no caldria instal·lar components addicionals. Això simplifica el procés d’instal·lació i fa que la transició al sistema d’aerotèrmia sigui més directa i eficient.

Articles sobre Instal·lacions Aerotèrmia

Preu instal·lació aerotèrmia habitatge unifamiliar

Preu instal·lació aerotèrmia habitatge unifamiliar: Guia completa per conèixer el cost total La instal·lació d’aerotèrmia a habitatges unifamiliars implica considerar factors clau com el tipus de bomba de calor i la potència necessària. També cal tenir en compte la tecnologia utilitzada i la zona a escalfar. El cost total de la instal·lació varia segons aquests …

Preu instal·lació aerotèrmia habitatge unifamiliar: Guia completa per conèixer el cost total

Preu instal·lació aerotèrmia habitatge unifamiliar

La instal·lació d’aerotèrmia a habitatges unifamiliars implica considerar factors clau com el tipus de bomba de calor i la potència necessària. També cal tenir en compte la tecnologia utilitzada i la zona a escalfar. El cost total de la instal·lació varia segons aquests elements, des del preu de la bomba de calor fins al cost per metre quadrat escalfat i la mà dobra professional requerida.

Factors a considerar a la instal·lació d’aerotèrmia en habitatge unifamiliar

Tipus de bomba de calor aerotèrmica

A la instal·lació d’aerotèrmia en habitatge unifamiliar, és crucial seleccionar el tipus de bomba de calor adequada, ja sigui aire-aire, aire-aigua o aire extret-aire nou. Cada tipus té característiques i funcions diferents que impacten en el rendiment i l’eficiència del sistema.

Potència necessària per a l’habitatge

La potència de l‟equip d‟aerotèrmia ha d‟ajustar-se de manera precisa a les necessitats de calefacció i refrigeració de l‟habitatge unifamiliar. És fonamental determinar la potència requerida per garantir un funcionament eficient i durador del sistema.

Tecnologia utilitzada al sistema d’aerotèrmia

La tecnologia emprada en el sistema d’aerotèrmia impacta directament en el preu i el rendiment. Els models més sofisticats i amb més prestacions solen tenir un cost inicial més elevat, però poden oferir més beneficis a llarg termini en termes d’eficiència energètica i confort.

Zona a escalfar i característiques de la instal·lació

La zona a escalfar i les característiques específiques de la instal·lació, com la mida de l’habitatge i la distribució de les estances, són factors determinants en el càlcul del preu de la instal·lació d’aerotèrmia. A més, la complexitat de la instal·lació pot influir en el cost final del projecte.

Cost de la instal·lació d’aerotèrmia

En considerar la instal·lació d’aerotèrmia en un habitatge unifamiliar, és crucial tenir en compte l’aspecte econòmic. Aquí es detallen els diferents aspectes relacionats amb el cost d’aquesta instal·lació.

Rang de preus de les bombes de calor aerotèrmiques

 • Les bombes de calor aerotèrmiques varien en preus segons el tipus i les funcions que ofereixen. Es poden trobar opcions que oscil·len entre els 5.000 i els 15.000 euros, depenent de la tecnologia i la capacitat.
 • És important seleccionar una bomba de calor que s’ajusti a les necessitats de calefacció i refrigeració de l’habitatge, garantint-ne l’eficiència i la durabilitat.

Preu per metre quadrat escalfat

 • El preu per metre quadrat escalfat es pot situar entre els 65 i 90 euros, depenent de factors com la zona a escalfar i les característiques de la instal·lació.
 • Aquest cost per metre quadrat és un factor significatiu que cal considerar en calcular el pressupost total de la instal·lació d’aerotèrmia en un habitatge unifamiliar.

Cost de la instal·lació per Solgetic

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Beneficis de l’aerotèrmia en habitatges unifamiliars

Eficiència energètica i estalvi a llarg termini

L’aerotèrmia destaca per la seva elevada eficiència energètica, aprofitant fonts renovables per a calefacció i refrigeració. Això es tradueix en un notable estalvi a la factura energètica al llarg del temps, gràcies a la reducció del consum.

Contribució al medi ambient

En utilitzar energia neta i renovable, l’aerotèrmia contribueix de manera significativa a la protecció del medi ambient. Redueix les emissions de CO2 i minimitza la petjada de carboni, promovent un entorn més sostenible i respectuós amb el planeta.

Rendibilitat i avantatges econòmics

A més dels estalvis en el consum energètic, l’aerotèrmia es tradueix en una inversió rendible a llarg termini. Tot i el desemborsament inicial, els beneficis econòmics es reflecteixen en un valor afegit més gran per a l’habitatge i en la reducció de les despeses de manteniment.

Consideracions finals sobre la instal·lació d’aerotèrmia

 • L’aerotèrmia aporta confort tèrmic a qualsevol estació de l’any, mantenint una temperatura constant i adaptada a les necessitats de la llar.
 • La durabilitat dels equips d’aerotèrmia minimitza la necessitat de substitucions freqüents i garanteix un funcionament òptim al llarg del temps.
 • La versatilitat de l’aerotèrmia en permet l’ús en diferents tipologies d’habitatges, adaptant-se a les demandes de calefacció i refrigeració de cada espai.

Casos d’exit d’instal·lacions en habitatges unifamiliars a Solgetic

Instal·lacions dissenyades per el nostre equip d’enginyers i executades per els nostre instal·ladors:

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta d’aerotèrmia i fotovoltaica, el propietari de l’habitatge s’estalvia un 85% de gasoil per a la calefacció de la llar i un 73% d’estalvi en el consum elèctric . La qual té una producció anual estimada de 10.199 kWh. Amb el sistema instal·lat contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.216 kg de CO₂ a l’atmosfera.

Aerotermia plaques solasr

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia, el propietari aconsegueix fins a un 74% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 8.733 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.156 Kg de CO2 a l’atmosfera.

Vem realitzar una instal·lació Substitució d’una caldera de gasoil per una aerotermia,Per alimentar el consum de l’aerotèrmia, també es va realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un estalvi anual de 4.239€, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

PropostaConsumPreu Import
Gasoil01,21€/ l0€
Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
TOTAL265€
ESTALVI4.239€

Solgetic empresa d’instal·lacions d’aerotèrmia

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables amb instal·ladors d’aerotèrmia més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia desde el 2013:

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües

Realitzem instal·lacions a, i als voltants de: Centelles, Tona, La Garriga, Vic, Girona, Barcelona, Matadepera, Sant Just Desvern, Alella, Gurb, Mataro, Manlleu, Torello, Seva, Lloret de Mar, Terrassa, Hostalets de Balenya, Sabadell, Granollers.

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Preguntes Freqüents sobre l’Instal·lacio d’aerotèrmia

Instal·lació d’aerotèrmia

Preguntes generals sobre la colocació de sistemes d’aerotèrmia

Sí, a pots instal·lar aerotèrmia a la teva nova casa construïda, igual que una vella. La nostra tecnologia s’adapta a diferents situacions i es pot integrar fàcilment a la teva infraestructura existent. Contacta’ns per un pressupost

Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en un pis. Tot i que els pisos tendeixen a tenir menys espai que les cases unifamiliars, hi ha opcions dissenyades específicament per adaptar-se a aquest tipus de vivenda. Contacta’ns per un estudi gratuït.

Segons les regulacions del Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE), els sistemes aerotèrmics requereixen un manteniment preventiu per preservar-ne l’eficiència. A diferència dels sistemes de calefacció convencionals, no necessiten una inspecció periòdica cada 4 o 5 anys, ja que no hi involucren combustió ni generen residus o fums. És fonamental fer un manteniment regular per garantir el rendiment òptim del sistema, però no requereixen revisions de seguretat com les instal·lacions tradicionals de calefacció.

Estalvi, inversió i preus de l’aerotèrmia

Descubreix el benefici que obtindràs

Abans de procedir amb la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, és fonamental fer un estudi detallat del consum energètic. Recomanem sol·licitar pressupostos a professionals qualificats, que us podran oferir la millor solució adaptada a les vostres necessitats específiques i calcular els terminis d’amortització del projecte. Aquest enfocament garanteix una elecció informada i rendible per a la teva inversió en energia renovable.

La implementació d’aerotèrmia pot conduir a un estalvi energètic fins al 75%. Com que no necessita un contracte amb la companyia de gas, és possible evitar el càrrec fix de la factura. Combinat amb l’ús de panells solars fotovoltaics, aquest sistema fins i tot pot generar un estalvi total del 100%. Aquesta combinació ofereix una solució integral per reduir significativament les despeses energètiques i promoure la independència energètica.

Si, a Solgetic oferim l’opció de fer el pagament a plaços. Contacta amb nosaltres per un pressupost gratuït.

Aerotèrmia VS Gas

Renova la climtitzció amb l’energia del futur

L’aerotèrmia ofereix millores significatives en eficiència, sostenibilitat i seguretat en comparació amb una caldera de gas. A més, es caracteritza per una durabilitat més gran, amb una vida útil que pot duplicar la d’una caldera de gas estàndard. Aquesta tecnologia representa una opció més eficaç i duradora per a la climatització de les llars, promovent tant lestalvi energètic com la cura del medi ambient.

Si el sistema que es reemplaça funciona a temperatures menors de 75 °C, que és el límit màxim de funcionament de l’aerotèrmia, llavors sí, en aquest cas no caldria instal·lar components addicionals. Això simplifica el procés d’instal·lació i fa que la transició al sistema d’aerotèrmia sigui més directa i eficient.

Articles sobre Instal·lacions Aerotèrmia

Es pot instal·lar aerotèrmia en un pis

Es pot instal·lar aerotèrmia en un pis: Guia per a eficiència energètica a Solgetic L’aerotèrmia a pisos és una opció popular per millorar l’eficiència energètica. Aprofitant l’energia de l’aire, l’aerotèrmia és una alternativa sostenible i eficient en comparació dels sistemes convencionals. Avaluant necessitats energètiques i espai disponible, la instal·lació pot variar en cost. La inversió …

Es pot instal·lar aerotèrmia en un pis: Guia per a eficiència energètica a Solgetic

Es pot instal·lar aerotèrmia en un pis

L’aerotèrmia a pisos és una opció popular per millorar l’eficiència energètica. Aprofitant l’energia de l’aire, l’aerotèrmia és una alternativa sostenible i eficient en comparació dels sistemes convencionals. Avaluant necessitats energètiques i espai disponible, la instal·lació pot variar en cost. La inversió inicial pot ser alta, però a llarg termini és rendible gràcies a la seva eficiència i reducció de costos.

Beneficis de l’aerotèrmia a l’eficiència energètica del pis

Avantatges ambientals i econòmics de l’aerotèrmia

aerotèrmia ofereix beneficis tant ambientals com econòmics per al´eficiència energètica d´un pis. En primer lloc, el funcionament basat en l’energia de l’aire redueix significativament les emissions de diòxid de carboni i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. A més, en utilitzar una font d’energia renovable, l’aerotèrmia ajuda a disminuir la dependència de combustibles fòssils, cosa que es tradueix en un impacte positiu a l’entorn.

Reducció de la petjada de carboni amb l’aerotèrmia

L’aerotèrmia contribueix de manera efectiva a la reducció de la petjada de carboni en un pis. Com que és un sistema de climatització eficient i sostenible, permet optimitzar el consum energètic, cosa que es reflecteix en una disminució de les emissions contaminants associades a l’ús d’energies convencionals. D’aquesta manera, en instal·lar aerotèrmia en un pis s’afavoreix la preservació del medi ambient i es promou un estil de vida més respectuós amb el planeta.

Aspectes a considerar abans d’instal·lar aerotèrmia en un pis

Abans de procedir amb la instal·lació d’aerotèrmia en un pis, és fonamental avaluar diversos aspectes que garantiran l’eficiència i l’adequació del sistema a les necessitats específiques de l’habitatge. A continuació, es detallen els punts clau a considerar:

Avaluació de les necessitats energètiques de l’habitatge

 • Analitzar la mida i la distribució de l’habitatge per determinar la capacitat de producció de calor i fred requerida.
 • Considereu l’orientació de l’habitatge, la ubicació geogràfica i els hàbits de consum energètic per dimensionar adequadament el sistema d’aerotèrmia.

Espai necessari per a la instal·lació de la bomba de calor

És essencial disposar de l’espai adequat per a la col·locació de la unitat d’aerotèrmia, ja sigui un model bibloc o monobloc. Aspectes a tenir en compte:

 • Verificar la viabilitat tècnica de la instal·lació en funció de la distribució i accessibilitat del pis.
 • Assegurar-se de complir les normatives de seguretat i espai mínim requerit per a la correcta operació i manteniment del sistema.

Costos i eficiència en la instal·lació d’aerotèrmia

Abans de prendre la decisió d’instal·lar aerotèrmia en un pis, és crucial avaluar tant els costos inicials com els beneficis a llarg termini en termes d’eficiència energètica i d’estalvi econòmic. Alguns aspectes a tenir en compte són:

 • Comparar pressupostos d’instal·lació de diferents proveïdors per obtenir la millor relació qualitat-preu.
 • Avaluar l’eficiència energètica dels equips i l’impacte que tenen en la reducció de costos de climatització al llarg del temps.

Procés d’instal·lació d’aerotèrmia a un pis

Abans de procedir a la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia en un pis, és fonamental considerar diferents aspectes que en garantiran el funcionament i l’eficiència correctes. A continuació, es detallen els tipus d’aerotèrmia compatibles amb pisos diferents, els factors determinants en la col·locació de la unitat exterior i interior, i els beneficis de combinar l’aerotèrmia amb altres sistemes de calefacció.

Tipus d’aerotèrmia compatibles amb diferents pisos

 • Model bibloc: Ideal per a pisos amb espai suficient per ubicar la unitat exterior i interior per separat.
 • Model monobloc: Recomanat per a habitatges amb limitacions despai, ja que la unitat exterior i interior sintegra en un únic equip compacte.

Factors determinants en la col·locació de la unitat exterior i interior

En instal·lar aerotèrmia en un pis, és crucial considerar lorientació daquests elements per maximitzar la seva eficiència. La ubicació adequada de la unitat exterior garanteix un intercanvi correcte amb l’aire exterior, mentre que la col·locació de la unitat interior ha de ser estratègica per distribuir de manera òptima l’aire condicionat o la calor generada.

Beneficis de combinar aerotèrmia amb altres sistemes de calefacció

 • Optimització del rendiment: La combinació de l’aerotèrmia amb sistemes de calefacció tradicionals permet una major eficiència energètica i un òptim confort tèrmic a la llar.
 • Flexibilitat en l’ús: En integrar l’aerotèrmia amb altres sistemes, s’obté la possibilitat d’adaptar-ne el funcionament segons les necessitats específiques de climatització, maximitzant així l’eficiència energètica i reduint costos associats.

Casos d’exit de canvis a Solgetic

Instal·lacions dissenyades per el nostre equip d’enginyers i executades per els nostre instal·ladors:

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta d’aerotèrmia i fotovoltaica, el propietari de l’habitatge s’estalvia un 85% de gasoil per a la calefacció de la llar i un 73% d’estalvi en el consum elèctric . La qual té una producció anual estimada de 10.199 kWh. Amb el sistema instal·lat contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.216 kg de CO₂ a l’atmosfera.

Aerotermia plaques solasr

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia, el propietari aconsegueix fins a un 74% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 8.733 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.156 Kg de CO2 a l’atmosfera.

Vem realitzar una instal·lació Substitució d’una caldera de gasoil per una aerotermia,Per alimentar el consum de l’aerotèrmia, també es va realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un estalvi anual de 4.239€, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

PropostaConsumPreu Import
Gasoil01,21€/ l0€
Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
TOTAL265€
ESTALVI4.239€

Manteniment i cura d’un sistema d’aerotèrmia en un pis

El manteniment adequat d’un sistema d’aerotèrmia és fonamental per assegurar-ne el funcionament correcte i perllongar la vida útil. A continuació, es detallen les recomanacions i pautes a seguir per garantir una cura òptima del teu sistema d’aerotèrmia al pis.

Recomanacions per prolongar la vida útil del sistema

 • Mantenir un programa regular de manteniment preventiu, seguint les instruccions del fabricant i fent revisions periòdiques.
 • Netegeu regularment els filtres d’aire per garantir un flux d’aire òptim i prevenir obstruccions que puguin afectar el rendiment del sistema.
 • Verifiqueu l’estat de les connexions elèctriques i assegureu-vos que no hi hagi cables solts o danyats que puguin causar problemes.
 • Programar una revisió anual per part d’un tècnic especialitzat per analitzar l’estat general del sistema i detectar possibles errors o desgasts.

Freqüència de revisió i neteja dels equips

És recomanable fer revisions i neteges periòdiques als equips d’aerotèrmia per mantenir la seva eficiència i prevenir avaries. La freqüència d‟aquestes tasques pot variar segons l‟ús del sistema i les condicions ambientals, però se suggereix seguir aquestes pautes generals:

 • Reviseu els filtres d’aire almenys una vegada al mes i netegeu-los o reemplaçau-los segons sigui necessari.
 • Efectuar una neteja completa dels evaporadors i condensadors almenys una vegada a l’any, i eliminar la brutícia acumulada que pugui afectar l’intercanvi tèrmic.
 • Comprovar l’estat de les connexions i components elèctrics de forma regular per evitar curtcircuits o fallades al sistema.
 • Realitzar un ajustament i calibratge periòdic dels controls i paràmetres del sistema per assegurar un funcionament òptim i eficient.

Comparativa entre l’aerotèrmia i altres sistemes de climatització a pisos

A la comparativa entre l’aerotèrmia i altres sistemes de climatització en pisos, l’eficiència energètica és un factor determinant. L’aerotèrmia destaca pel seu alt rendiment energètic aprofitant la calor de l’aire per generar calefacció i refrigeració de manera eficient i sostenible. Això es tradueix en un consum d’energia menor i, per tant, en menors costos de funcionament al llarg del temps.

Rendiment energètic

Un dels beneficis principals de l’aerotèrmia és el seu elevat rendiment energètic, que supera altres sistemes convencionals. En aprofitar una font d’energia renovable i gratuïta, com és l’aire, l’aerotèrmia aconsegueix un alt nivell d’eficiència en la producció de calor i fred, reduint el consum d’energia i contribuint a sostenir el sistema.

Costos de funcionament

En termes de costos de funcionament, l’aerotèrmia es posiciona com una alternativa rendible a llarg termini. Tot i la inversió inicial necessària per a la instal·lació del sistema, els menors costos d’energia al llarg de la seva vida útil compensen aquest desemborsament inicial. A més, com que és un sistema eficient, l’aerotèrmia ajuda a reduir la factura energètica mensual, cosa que es tradueix en un estalvi econòmic significatiu per als usuaris.

Confort tèrmic i versatilitat de l’aerotèrmia

Un altre aspecte fonamental en la comparativa entre l’aerotèrmia i altres sistemes de climatització a pisos és el confort tèrmic que proporciona i la seva versatilitat en l’ús. L´aerotèrmia garanteix una temperatura constant i agradable al´interior de l´habitatge, adaptant-se a les necessitats de calefacció i refrigeració en diferents èpoques de l´any. La seva capacitat per oferir tanta calor com fred la converteix en una solució versàtil i completa per mantenir un ambient confortable a la llar.

Control de temperatura

L´aerotèrmia permet un control precís de la temperatura al´interior de l´habitatge, garantint un confort tèrmic òptim en tot moment. Gràcies a la seva capacitat per ajustar la potència de calefacció o refrigeració segons les necessitats, els usuaris poden gaudir d´un ambient agradable i acollidor a qualsevol estació de l´any, sense importar les condicions climàtiques externes.

Adaptabilitat a diferents espais

La versatilitat de l’aerotèrmia es reflecteix en la capacitat per adaptar-se a diferents espais i necessitats de climatització en un pis. Ja sigui en un dormitori, saló, cuina o bany, l’aerotèrmia pot proporcionar el confort tèrmic necessari a cada ambient, de manera eficient i homogènia. Aquesta versatilitat la converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen un sistema de climatització complet i adaptable a les diferents zones de casa seva.

Tendències futures a la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia en pisos

Innovacions tecnològiques i avenços al sector de les renovables

L’evolució tecnològica al camp de les renovables marca el futur de l’aerotèrmia en pisos. S’esperen avenços significatius en l’eficiència i el rendiment dels sistemes, així com en la integració de noves funcionalitats per optimitzar el consum energètic.

Els desenvolupaments en materials més sostenibles i en la miniaturització de components permetran una adaptabilitat més gran de l’aerotèrmia a espais reduïts, facilitant la seva instal·lació en pisos urbans amb limitacions d’espai.

Potencial desenvolupament de l’aerotèrmia en entorns residencials urbans

El creixement de l‟aerotèrmia en entorns urbans es perfila com una tendència al‟alça. La compatibilitat amb sistemes d’edificació moderns i la capacitat d’integrar-se a comunitats energètiques locals promouen la seva adopció a pisos de zones urbanes.

 • Major conscienciació sobre la sostenibilitat ambiental.
 • Regulacions governamentals que incentiven l’adopció de sistemes ecoeficients.
 • La cerca de solucions energètiques netes i rendibles en entorns urbans en constant creixement.

Consulta experta: Preguntes freqüents sobre l’aerotèrmia a pisos

Eficiència i estalvi energètic amb l’aerotèrmia

L’aerotèrmia a pisos ofereix una alta eficiència energètica en aprofitar l’energia natural de l’aire. Això es tradueix en un estalvi significatiu a les factures d’energia, ja que l’aerotèrmia és un sistema que consumeix menys energia que altres mètodes convencionals de calefacció i refrigeració. A més, en reduir la dependència de combustibles fòssils, es contribueix a una emissió menor de gasos d’efecte hivernacle, promovent un entorn més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Consideracions específiques per a la instal·lació en pisos de diferents mides

 • Per a pisos més petits, és important triar una bomba de calor de dimensions adequades que es pugui adaptar a l’espai disponible sense comprometre’n el funcionament.
 • En cas de pisos més amplis, cal avaluar la distribució de l’habitatge per determinar els punts estratègics on col·locar les unitats interiors i exteriors, garantint una climatització eficient a totes les àrees.
 • L’alçada dels sostres i la capacitat d’aïllament del pis també són factors que cal considerar per maximitzar el rendiment de l’aerotèrmia i evitar pèrdues energètiques.

Solgetic empresa d’instal·lacions d’aerotèrmia

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables amb instal·ladors d’aerotèrmia més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia desde el 2013:

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües

Realitzem instal·lacions a, i als voltants de: Centelles, Tona, La Garriga, Vic, Girona, Barcelona, Matadepera, Sant Just Desvern, Alella, Gurb, Mataro, Manlleu, Torello, Seva, Lloret de Mar, Terrassa, Hostalets de Balenya, Sabadell, Granollers.

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Preguntes Freqüents sobre l’Instal·lacio d’aerotèrmia

Instal·lació d’aerotèrmia

Preguntes generals sobre la colocació de sistemes d’aerotèrmia

Sí, a pots instal·lar aerotèrmia a la teva nova casa construïda, igual que una vella. La nostra tecnologia s’adapta a diferents situacions i es pot integrar fàcilment a la teva infraestructura existent. Contacta’ns per un pressupost

Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en un pis. Tot i que els pisos tendeixen a tenir menys espai que les cases unifamiliars, hi ha opcions dissenyades específicament per adaptar-se a aquest tipus de vivenda. Contacta’ns per un estudi gratuït.

Segons les regulacions del Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE), els sistemes aerotèrmics requereixen un manteniment preventiu per preservar-ne l’eficiència. A diferència dels sistemes de calefacció convencionals, no necessiten una inspecció periòdica cada 4 o 5 anys, ja que no hi involucren combustió ni generen residus o fums. És fonamental fer un manteniment regular per garantir el rendiment òptim del sistema, però no requereixen revisions de seguretat com les instal·lacions tradicionals de calefacció.

Estalvi, inversió i preus de l’aerotèrmia

Descubreix el benefici que obtindràs

Abans de procedir amb la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, és fonamental fer un estudi detallat del consum energètic. Recomanem sol·licitar pressupostos a professionals qualificats, que us podran oferir la millor solució adaptada a les vostres necessitats específiques i calcular els terminis d’amortització del projecte. Aquest enfocament garanteix una elecció informada i rendible per a la teva inversió en energia renovable.

La implementació d’aerotèrmia pot conduir a un estalvi energètic fins al 75%. Com que no necessita un contracte amb la companyia de gas, és possible evitar el càrrec fix de la factura. Combinat amb l’ús de panells solars fotovoltaics, aquest sistema fins i tot pot generar un estalvi total del 100%. Aquesta combinació ofereix una solució integral per reduir significativament les despeses energètiques i promoure la independència energètica.

Si, a Solgetic oferim l’opció de fer el pagament a plaços. Contacta amb nosaltres per un pressupost gratuït.

Aerotèrmia VS Gas

Renova la climtitzció amb l’energia del futur

L’aerotèrmia ofereix millores significatives en eficiència, sostenibilitat i seguretat en comparació amb una caldera de gas. A més, es caracteritza per una durabilitat més gran, amb una vida útil que pot duplicar la d’una caldera de gas estàndard. Aquesta tecnologia representa una opció més eficaç i duradora per a la climatització de les llars, promovent tant lestalvi energètic com la cura del medi ambient.

Si el sistema que es reemplaça funciona a temperatures menors de 75 °C, que és el límit màxim de funcionament de l’aerotèrmia, llavors sí, en aquest cas no caldria instal·lar components addicionals. Això simplifica el procés d’instal·lació i fa que la transició al sistema d’aerotèrmia sigui més directa i eficient.

Articles sobre Instal·lacions Aerotèrmia

Es pot instal·lar aerotèrmia en una casa ja construïda?

Es pot instal·lar aerotèrmia en una casa ja construïda? Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en una casa ja construïda. L’aerotèrmia és una tecnologia que utilitza l’energia de l’aire exterior per a proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de manera eficient. Per a la seva instal·lació en un habitatge existent, s’han de considerar …

Es pot instal·lar aerotèrmia en una casa ja construïda?

Instal·lació aerotèrmia Tavèrnoles

Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en una casa ja construïda. L’aerotèrmia és una tecnologia que utilitza l’energia de l’aire exterior per a proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de manera eficient. Per a la seva instal·lació en un habitatge existent, s’han de considerar diversos factors:

 • Avaluació de l’aïllament tèrmic: És important que l’habitatge estigui ben aïllada per a maximitzar l’eficiència del sistema.

 • Espai disponible: Es necessita espai tant a l’interior com en l’exterior per als components del sistema, com la unitat exterior i el sistema de distribució de l’aire o l’aigua. També existeixen sistemes monobloc, que unifiquen la unitat interior i exterior en un únic dispositiu. Això significa que instal·larem un únic equip a l’exterior, estalviant espai a l’interior.

 • Instal·lació elèctrica: L’habitatge ha de comptar amb una instal·lació elèctrica que pugui suportar la demanda energètica del sistema d’aerotèrmia.

Sí l’habitatge també disposa de plaques solars, la combinació d’aerotèrmia i fotovoltaica és la solució més eficient i sostenible des del punt de vista energètic. Al tractar-se de dos sistemes elèctrics, les plaques solars subministren energia a l’aerotèrmia, que al seu torn l’utilitza per a la producció de climatització i aigua calenta de l’habitatge. Així, podem arribar a cobrir fins al 80% de les necessitats energètiques del nostre habitatge.

És compatible amb els emissors de calor existents?

Els sistemes d’aerotèrmia poden funcionar eficientment amb diversos tipus d’emissors tèrmics, i l’elecció dependrà de les característiques específiques del teu habitatge i les teves preferències personals. Aquí tens algunes opcions compatibles:

 • Radiadors d’alta i baixa temperatura: Els equips d’aerotèrmia poden connectar-se a radiadors convencionals d’alta temperatura, que s’escalfen entre 60 i 70 °C, així com a radiadors de baixa temperatura, que són més eficients i operen a temperatures més baixes.
 • Terra radiant: Aquest sistema és especialment compatible amb l’aerotèrmia, ja que funciona a temperatures més baixes i distribueix la calor de manera uniforme i eficient per tot l’habitatge.
 • Fancoils: Aquests dispositius, que inclouen un ventilador i un bescanviador de calor, són versàtils i poden proporcionar tant calefacció com refrigeració, adaptant-se a diferents càrregues tèrmiques.

És important esmentar que els sistemes d’aerotèrmia són més eficients a temperatures més baixes, per la qual cosa emissors com el terra radiant i els radiadors de baixa temperatura solen ser una combinació ideal. A més, existeixen equips d’aerotèrmia d’alta i mitjana temperatura que poden adaptar-se a sistemes de canonades existents i a sistemes de calefacció més antics.

Com es el procés de instal·lació d’una aerotèrmia en una casa ja construïda?

El primer pas és fer una visita tècnica a la teva casa per avaluar les seves característiques i determinar el millor lloc per instal·lar els equips. El procés d’instal·lació comporta retirar o adaptar el sistema de calefacció existent i instal·lar l’aerotèrmia i connectar-la amb els emissors tèrmics de l’habitatge, com terra radiant, radiadors o fancoils. Una vegada realitzada la instal·lació, el tècnic realitzara la posada en funciament i ajustará el sistema perquè funcioni optimament. Es tracta d’una instal·lació que pràcticament no causa molèsties i el temps que es tarda depèn de la complexitat de cada cas, però en general es pot fer en uns tres dies.

Si vols veure totes les instal·lacions d’aerotermia que hem realitzat clica aquí:

Articles sobre Instal·lacions Aerotèrmia