Aerotèrmia amb plaques solars: La combinació perfecta per a casa teva

Aerotèrmia amb plaques solars: La combinació perfecta per a casa teva L’aerotèrmia amb plaques solars és una opció eficient per climatitzar i obtenir aigua calenta. La combinació aprofita energies renovables i redueix la dependència de fonts convencionals. Això genera beneficis econòmics i ambientals significatius. “Instal·lació d’aerotèrmia i plaques solars realitzada per nosaltres, en una casa …

Aerotèrmia amb plaques solars: La combinació perfecta per a casa teva

L’aerotèrmia amb plaques solars és una opció eficient per climatitzar i obtenir aigua calenta. La combinació aprofita energies renovables i redueix la dependència de fonts convencionals. Això genera beneficis econòmics i ambientals significatius.

Aerotèrmia amb plaques solars

“Instal·lació d’aerotèrmia i plaques solars realitzada per nosaltres, en una casa d’uns 200m2”

Què és l’aerotèrmia amb plaques solars

L´aerotèrmia amb plaques solars és una tecnologia innovadora que combina dues fonts d´energia renovable per a la climatització d´espais i l´obtenció d´aigua calenta.

Funcionament de l’aerotèrmia amb plaques solars

aerotèrmia amb plaques solars funciona aprofitant l´energia de l´aire exterior per generar calor o fred, mentre que les plaques solars converteixen la llum solar en electricitat. La combinació de totes dues permet un sistema eficient i sostenible.

Beneficis de la combinació d’aerotèrmia i plaques solars

 • Reducció de la dependència de fonts convencionals denergia
 • Contribució a la sostenibilitat del medi ambient
 • Estalvi econòmic a llarg termini a les factures d’energia
 • Millora en l’eficiència energètica de les instal·lacions

Com funciona la combinació d’Aerotèrmia i plaques solars

1. Energia Solar Intel·ligent: Els panells solars generen energia de manera intel·ligent, aprofitant la llum del sol i convertint-la en electricitat neta.

2. Alimentació Eficient: Aquesta electricitat alimenta directament la bomba de calor aerotèrmica, optimitzant-ne el rendiment i reduint la necessitat d’electricitat convencional.

3. Climatització Sostenible: L’aerotèrmia utilitza l’energia de l’aire per climatitzar casa teva, assegurant un ambient còmode i sostenible els 365 dies de l’any.

Casos d’èxit d’aerotèrmia amb plaques solars

Vem realitzar una instal·lació Substitució d’una caldera de gasoil per una aerotermia,Per alimentar el consum de l’aerotèrmia, també es va realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un estalvi anual de 4.239€, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

PropostaConsumPreu Import
Gasoil01,21€/ l0€
Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
TOTAL265€
ESTALVI4.239€

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia, el propietari aconsegueix fins a un 74% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 8.733 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.156 Kg de CO2 a l’atmosfera.

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta d’aerotèrmia i fotovoltaica, el propietari de l’habitatge s’estalvia un 85% de gasoil per a la calefacció de la llar i un 73% d’estalvi en el consum elèctric . La qual té una producció anual estimada de 10.199 kWh. Amb el sistema instal·lat contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.216 kg de CO₂ a l’atmosfera.

Instal·lació de plaques solars i aerotèrmia

La instal·lació de plaques solars i aerotèrmia és un procés clau per aprofitar de manera eficient les energies renovables a les llars i edificis. A continuació, es detallen els aspectes importants a considerar:

Procés d’instal·lació de plaques solars i aerotèrmia

 • El primer pas en la instal·lació de plaques solars i aerotèrmia és fer un estudi de viabilitat per determinar la millor ubicació i orientació de les plaques solars.
 • A continuació, es procedeix a la instal·lació física de les plaques solars a la teulada o en una ubicació amb òptima exposició solar, assegurant una fixació segura i estable.
 • Posteriorment, es duu a terme la instal·lació de la bomba de calor aerotèrmica, la qual s’encarregarà d’aprofitar la calor de l’aire exterior per a calefacció i refrigeració.

Importància de l´aïllament tèrmic de l´edifici

Un aspecte fonamental en la instal·lació de plaques solars i aerotèrmia és garantir un aïllament tèrmic adequat de l’edifici. Això contribuirà a maximitzar l’eficiència energètica del sistema i reduir les pèrdues de calor a l’hivern i l’excés de calor a l’estiu.

Energia solar i aerotèrmia: fonts d’energia renovable

La combinació denergia solar i aerotèrmia representa una aposta segura per fonts denergia renovable i sostenible. En aprofitar la llum solar i la calor de l’aire per cobrir les necessitats de calefacció i refrigeració, es contribueix significativament a la reducció de la petjada ambiental i l’estalvi econòmic a llarg termini.

Aerotèrmia plaques solars

Aerotèrmia amb radiadors i plaques solars

Funcionament en la climatització amb radiadors

L’aerotèrmia amb radiadors i plaques solars és una combinació eficaç per climatitzar de manera sostenible. En aquest sistema, la bomba de calor aerotèrmica extreu calor de l’aire exterior i la fa servir per escalfar l’aigua que circula pels radiadors, proporcionant calefacció de manera eficient.

Aprofitament en la producció daigua calenta sanitària

A més de la climatització, l’aerotèrmia amb plaques solars es pot utilitzar per a la producció d’aigua calenta sanitària. Les plaques solars generen l’electricitat necessària per alimentar la bomba de calor, que escalfa l’aigua per utilitzar-la en banys, cuines i altres espais on es requereixi aigua calenta.

Autofinançament amb aerotèrmia i plaques solars

La combinació d’aerotèrmia amb plaques solars ofereix la possibilitat d’autofinançar el sistema a llarg termini gràcies a l’estalvi econòmic que suposa a les factures d’energia. Vegem detalladament l’anàlisi del cost i el benefici econòmic, així com la importància del sistema d’autoconsum fotovoltaic en aquesta proposta sostenible.

Anàlisi del cost i estalvi econòmic a llarg termini

 • La inversió inicial en un sistema d’aerotèrmia amb plaques solars pot ser significativa, però al llarg del temps es tradueix en estalvis considerables a les factures d’energia.
 • S’estima que, depenent de la mida de la instal·lació, la ubicació geogràfica i el consum energètic, el retorn de la inversió es pot situar entre 5 i 10 anys.
 • L’ús combinat d’aerotèrmia i plaques solars permet reduir la dependència de la xarxa elèctrica convencional, cosa que es reflecteix en una menor despesa mensual en energia.

Importància del sistema d’autoconsum fotovoltaic

L’autoconsum fotovoltaic és clau per maximitzar l’eficiència i la rendibilitat d’un sistema d’aerotèrmia amb plaques solars. Alguns punts a considerar són:

 • L’energia generada per les plaques solars pot ser utilitzada directament a casa o empresa, reduint així la necessitat d’adquirir electricitat de la xarxa convencional.
 • En cas de produir més energia de la necessària, és possible abocar l’excedent a la xarxa elèctrica i rebre compensació econòmica per això, cosa que contribueix a amortitzar la inversió inicial més ràpidament.
 • L’autoconsum fotovoltaic fomenta la independència energètica, l’autosuficiència i la contribució a la sostenibilitat del medi ambient utilitzant fonts d’energia renovable de forma eficient.
aerotermia plaques solars
Aerotèrmia plaques solars

Aerotèrmia amb energia fotovoltaica

La integració d’aerotèrmia amb energia fotovoltaica permet un òptim aprofitament de fonts d’energia renovable per climatitzar de forma eficient i sostenible. Aquesta combinació resulta en la reducció significativa d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i contribueix a la preservació del medi ambient.

Integració d’aerotèrmia amb energia fotovoltaica

 • La combinació dʻaerotèrmia amb energia fotovoltaica implica la generació dʻelectricitat a partir de la llum solar per alimentar la bomba de calor aerotèrmica.
 • Aquest sistema aprofita l’energia solar per al funcionament de l’aerotèrmia, reduint la necessitat d’electricitat de la xarxa convencional.

Reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

La utilització conjunta d’aerotèrmia i energia fotovoltaica comporta una disminució important en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, ja que s’evita la crema de combustibles fòssils per a l’obtenció de calor o energia elèctrica.

Sistemes d’aerotèrmia i plaques solars

La integració de l‟aerotèrmia amb plaques solars representa una alternativa eficient i sostenible en la climatització d‟espais. El rendiment daquests sistemes es destaca per la seva capacitat per aprofitar fonts denergia renovable i reduir la dependència de mètodes convencionals.

Rendiment dels sistemes d’aerotèrmia i plaques solars

 • L’aerotèrmia juntament amb les plaques solars permet una gestió òptima de l’energia solar per a la calefacció i la refrigeració d’espais, maximitzant l’eficiència i minimitzant la petjada ambiental.
 • La combinació d’aerotèrmia i plaques solars garanteix un funcionament eficaç fins i tot en condicions de radiació solar baixa, gràcies a la possibilitat de complementar amb electricitat convencional.
 • Els sistemes d’aerotèrmia i plaques solars es posicionen com a solució rendible a llarg termini, oferint un equilibri entre eficiència energètica i sostenibilitat ambiental.

Comparativa amb sistemes convencionals de calefacció i refrigeració

En contrastar els sistemes d’aerotèrmia i plaques solars amb mètodes tradicionals de calefacció i refrigeració, se n’evidencia l’avantatge en termes d’eficiència i respecte al medi ambient. A través de la combinació d’aquestes tecnologies, s’aconsegueix una reducció significativa en el consum d’energia convencional i, per tant, en les emissions de carboni associades.

Manteniment i eficiència d’aerotèrmia amb plaques solars

El manteniment correcte d’un sistema d’aerotèrmia amb plaques solars és essencial per garantir-ne l’eficiència i la durabilitat al llarg del temps.

Cures requerides en el manteniment del sistema

 • Realitzar una revisió periòdica dels panells solars per garantir-ne la neteja i el funcionament correcte.
 • Verificar el bon estat de les connexions elèctriques i components del sistema per evitar possibles errors.
 • Mantenir el filtre de la bomba de calor aerotèrmica net per assegurar un rendiment òptim.

Mesures per mantenir una temperatura confortable a la llar

A més del manteniment del sistema, és important considerar mesures addicionals per assegurar una temperatura confortable a la llar:

 • Optimitzar l’aïllament tèrmic de l’edifici per reduir la pèrdua de calor a l’hivern i mantenir la frescor a l’estiu.
 • Programar adequadament la climatització per evitar un consum excessiu denergia.
 • Aprofitar al màxim l’energia solar durant les hores de radiació més gran per reduir la dependència de la xarxa elèctrica convencional.

Producció d’aigua calenta sanitària amb aerotèrmia i plaques solars

La producció d‟aigua calenta sanitària mitjançant la combinació d‟aerotèrmia i plaques solars és un procés altament eficient i sostenible que permet obtenir aigua calenta de forma respectuosa amb el medi ambient.

Funcionament en la producció daigua calenta sanitària

En aquest sistema, les plaques solars capten lenergia solar i la transformen en electricitat per alimentar la bomba de calor aerotèrmica. Aquesta bomba extreu la calor de l’aire exterior i la fa servir per escalfar l’aigua del sistema de producció d’aigua calenta sanitària.

Avantatges de la combinació d’aerotèrmia i plaques solars

 • Reducció de la dependència de fonts denergia convencionals.
 • Estalvi econòmic a llarg termini a les factures d’energia.
 • Contribució a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Major eficiència energètica en la producció daigua calenta sanitària.

Combinació eficient d’aerotèrmia i plaques solars

La combinació d´aerotèrmia i plaques solars ofereix la possibilitat de maximitzar el rendiment energètic, aprofitant al màxim el potencial d´aquestes tecnologies renovables per a una climatització eficient i sostenible.

Formes de maximitzar el rendiment energètic

 • Optimització de la ubicació de les plaques solars per tal de garantir la màxima exposició solar.
 • Dimensionament adequat del sistema aerotèrmic per cobrir les necessitats de calefacció i refrigeració.
 • Implementació de sistemes de control intel·ligent que ajustin el funcionament de l’aerotèrmia i les plaques solars segons la demanda energètica.

Estratègies per a un ús eficient de lenergia elèctrica solar

 • Emmagatzematge de lenergia generada per les plaques solars en bateries per al seu ús en moments de menor radiació solar.
 • Integració de l’aerotèrmia amb sistemes d’autoconsum fotovoltaic per maximitzar l’eficiència energètica.
 • Programació dels equips per aprofitar al màxim l’energia solar durant les hores de més irradiació.

Què és Solgetic?

Solgetic som una empresa d’instal·lacions d’energies renovables amb més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia:

Som especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües