Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura

¿Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura? Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura, és una opció eficient i sostenible per a la calefacció de la llar. Amb tecnologia que utilitza aire exterior, es poden assolir temperatures entre 65°C i 80°C per a radiadors convencionals. El seu funcionament es basa en sistemes de compressors i gas refrigerant, i ofereix …

¿Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura?

Que es l'aerotèrmia d'alta temperatura

Que es l’aerotèrmia d’alta temperatura, és una opció eficient i sostenible per a la calefacció de la llar. Amb tecnologia que utilitza aire exterior, es poden assolir temperatures entre 65°C i 80°C per a radiadors convencionals. El seu funcionament es basa en sistemes de compressors i gas refrigerant, i ofereix un rendiment superior a les calderes de gas tradicionals.

Beneficis de l’aerotèrmia d’alta temperatura

L´aerotèrmia d´alta temperatura ofereix una sèrie d´avantatges que la converteixen en una opció atractiva per a la calefacció de la llar. A continuació, es detallen alguns dels beneficis més destacats:

Eficiència energètica i estalvi econòmic

 • Permet generar fins a cinc vegades més energia de la que consumeix, cosa que es tradueix en un estalvi considerable a la factura energètica.
 • Gràcies al seu alt rendiment, l’aerotèrmia d’alta temperatura contribueix a l’eficiència energètica de la llar, tot reduint el consum de combustibles fòssils.

Instal·lació senzilla i sense grans obres

 • No cal fer obres significatives a la llar per instal·lar un sistema d’aerotèrmia d’alta temperatura, cosa que en facilita la implementació i en redueix els costos associats.
 • En utilitzar radiadors convencionals, la instal·lació resulta senzilla i compatible amb sistemes de calefacció ja existents.

Funcionament del sistema de doble compressor

 • L’aerotèrmia d’alta temperatura es basa en un sistema de doble compressor que permet assolir temperatures elevades a l’aigua que circula pel circuit hidràulic.
 • Aquest sistema garanteix un rendiment òptim i una eficàcia en la producció daigua calenta per a calefacció amb radiadors convencionals.

Comparativa amb les calderes de gas tradicionals

En analitzar l’eficàcia i els beneficis de l’aerotèrmia d’alta temperatura en comparació amb les calderes de gas tradicionals, és important considerar dos aspectes clau: el rendiment i l’estalvi anual, i la inversió inicial i la rendibilitat a llarg termini.

Rendiment i estalvi anual

L’aerotèrmia d’alta temperatura destaca per la seva eficiència energètica i aconsegueix produir fins a cinc vegades més energia de la que consumeix. Això es tradueix en un estalvi econòmic significatiu a la factura energètica al llarg de l’any. En utilitzar lʻaire exterior com a font dʻenergia, aquest sistema ofereix un rendiment superior al de les calderes de gas tradicionals.

Inversió inicial i rendibilitat a llarg termini

Si bé la inversió inicial en un sistema d’aerotèrmia d’alta temperatura pot ser lleugerament més elevada que la d’una caldera tradicional, és important tenir en compte la rendibilitat a llarg termini. Gràcies a la seva eficiència energètica ia l’estalvi anual a la factura, l’aerotèrmia s’amortitza ràpidament i es converteix en una opció econòmicament viable a llarg termini. A més, hi ha subvencions i ajuts disponibles que poden fer que la inversió inicial sigui més accessible.

Aplicacions de l’aerotèrmia d’alta temperatura

Calefacció amb radiadors convencionals

L’aerotèrmia d’alta temperatura es destaca per la seva capacitat per generar aigua calenta a temperatures òptimes per utilitzar-les en radiadors convencionals. Aquest sistema ofereix una calefacció eficient i confortable en espais interiors, garantint un ambient acollidor i agradable durant els mesos més freds de l´any.

Sistemes de terra radiant

L’aerotèrmia d’alta temperatura és idònia per a la seva integració en sistemes de terra radiant, oferint una calor uniforme i confortable a totes les estances de l’habitatge. Gràcies a la seva eficiència energètica, aquest sistema proporciona una temperatura agradable a casa, evitant les fluctuacions tèrmiques i maximitzant el confort dels usuaris.

Producció d’aigua calenta sanitària

A més de la seva aplicació en calefacció, l´aerotèrmia d´alta temperatura és ideal per a la producció d´aigua calenta sanitària. Amb la capacitat d’assolir altes temperatures al circuit hidràulic, aquest sistema assegura un subministrament constant d’aigua calenta per a les necessitats diàries, garantint confort i benestar a la llar.

L´aerotèrmia d´alta temperatura ofereix múltiples aplicacions que contribueixen a millorar l´eficiència energètica i el confort a les llars, proporcionant solucions sostenibles i rendibles en termes de calefacció i producció d´aigua calenta sanitària.

Característiques tècniques de l’aerotèrmia alta temperatura

L’aerotèrmia d’alta temperatura es caracteritza pel seu avançat sistema de compressor únic, el qual juga un paper fonamental en l’eficiència i la capacitat de generació de calor. Aquest sistema garanteix un rendiment òptim en la producció daigua calenta, permetent assolir temperatures elevades de forma eficaç i sostenible.

Gas refrigerant R290 i els seus avantatges

 • L’ús del gas refrigerant R290 a l’aerotèrmia d’alta temperatura proporciona una sèrie d’avantatges significatius. Aquest gas, conegut per la seva alta eficiència energètica, contribueix a reduir emissions contaminants, afavorint així un impacte ambiental positiu.
 • A més, el R290 es destaca per la seva seguretat i compatibilitat amb el medi ambient, ja que és un refrigerant natural amb un baix potencial d’escalfament global. La seva aplicació a sistemes de compressió garanteix un funcionament eficient i respectuós amb l’entorn.

Temperatures assolides al circuit hidràulic

L’aerotèrmia d’alta temperatura és capaç d’assolir i de mantenir rangs de temperatura ideals per a la calefacció d’espais, permetent adaptar-se a les necessitats particulars de cada usuari. Gràcies al sistema de compressió i control precís, és possible regular les temperatures amb precisió, garantint un confort tèrmic òptim en tot moment.

Eficiència i sostenibilitat a l’aerotèrmia

L’eficiència i la sostenibilitat de l’aerotèrmia d’alta temperatura són aspectes fonamentals a tenir en compte en l’elecció d’un sistema de calefacció. A continuació, detallem els avantatges mediambientals, l’ús d’energia renovable i la contribució a la reducció d’emissions de CO2:

Avantatges mediambientals

 • Reducció de la dependència de combustibles fòssils.
 • Minimització de la petjada de carboni a la llar.
 • Promoció de pràctiques sostenibles.

Ús d’energia renovable

L’aerotèrmia d’alta temperatura aprofita una font d’energia inesgotable com és l’aire exterior i la transforma en calor per a la calefacció de la llar. En utilitzar una energia neta i renovable contribueix a la preservació del medi ambient ia la lluita contra el canvi climàtic.

Contribució a la reducció d’emissions de CO2

 • Disminució d’emissions contaminants en comparació dels sistemes convencionals.
 • Ajuda a complir els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • Promou un entorn més saludable i sostenible per a les futures generacions.

Rendibilitat i subvencions disponibles

L’aerotèrmia d’alta temperatura es presenta com una opció atractiva no només pels beneficis energètics i mediambientals, sinó també pels avantatges financers que pot oferir als usuaris. A continuació, es detallen els aspectes clau relacionats amb la rendibilitat i les possibles subvencions disponibles:

Beneficis fiscals i possibles ajuts

 • Hi ha diversos ajuts governamentals i programes d’incentius que promouen la implantació de sistemes d’aerotèrmia d’alta temperatura.
 • Algunes regions ofereixen subvencions directes a la instal·lació d’equips eficients, cosa que pot suposar un estalvi important en el desemborsament inicial.

Anàlisi del retorn de la inversió

Realitzar una anàlisi detallada del retorn de la inversió és crucial per avaluar la viabilitat econòmica de la implementació de l’aerotèrmia d’alta temperatura. Considerar lestalvi energètic al llarg del temps, els possibles augments en el valor de la propietat i els costos de manteniment són factors clau en aquest procés.

Oportunitats de finançament per a la instal·lació

 • A més de les subvencions governamentals, hi ha diferents opcions de finançament disponibles al mercat per facilitar l’adquisició i la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia d’alta temperatura.
 • Algunes entitats financeres ofereixen préstecs a baix interès específicament dissenyats per a projectes d’eficiència energètica, cosa que pot ajudar els usuaris a fer front a la inversió inicial.

Casos d’exit d’instal·lacions d’aerotermia a Solgetic

Instal·lacions dissenyades per el nostre equip d’enginyers i executades per els nostre instal·ladors:

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta d’aerotèrmia i fotovoltaica, el propietari de l’habitatge s’estalvia un 85% de gasoil per a la calefacció de la llar i un 73% d’estalvi en el consum elèctric . La qual té una producció anual estimada de 10.199 kWh. Amb el sistema instal·lat contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 6.216 kg de CO₂ a l’atmosfera.

Aerotermia plaques solasr

Substitució d’una caldera de gas per una aerotèrmia Daikin de 16 kW per a la producció de calefacció i d’ACS (Aigua Calenta Sanitària) d’un habitatge residencial. El consum energètic de l’aerotèrmia es cobreix amb la producció elèctrica de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de fotovoltaica i aerotèrmia, el propietari aconsegueix fins a un 74% d’estalvi en el consum elèctric, amb una producció anual estimada de 8.733 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 5.156 Kg de CO2 a l’atmosfera.

Vem realitzar una instal·lació Substitució d’una caldera de gasoil per una aerotermia,Per alimentar el consum de l’aerotèrmia, també es va realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Amb aquesta instal·lació conjunta de plaques solars i aerotèrmia, el propietari aconsegueix un estalvi anual de 4.239€, amb una producció anual estimada de 16.413 kWh. També contribuirà a evitar l’emissió anual de fins a 10.616 Kg de CO2 a l’atmosfera.

PropostaConsumPreu Import
Gasoil01,21€/ l0€
Electricitat908 kW/h0,292€ / kWh265€
TOTAL265€
ESTALVI4.239€

Novetats i avenços en tecnologia aerotèrmica

La tecnologia aerotèrmica continua evolucionant, oferint innovacions significatives al sector de la calefacció sostenible. A continuació, es presenten les darreres novetats i avenços en aquest camp:

Innovacions en sistemes d’alta temperatura

 • Desenvolupament de compressors més eficients i silenciosos per assolir temperatures encara més elevades en el procés de calefacció.
 • Implementació de sistemes intel·ligents de gestió energètica per optimitzar el rendiment i el consum d’energia de les unitats aerotèrmiques.
 • Incorporació de tecnologies d’autoaprenentatge i control remot per a més comoditat i eficiència en la gestió del sistema.

Tendències al sector d’energies renovables

 • Major integració de l’aerotèrmia en edificacions de consum gairebé nul, impulsant la transició cap a un model energètic més sostenible.
 • Aplicació de sistemes híbrids que combinen l’aerotèrmia amb altres fonts d’energia renovable per maximitzar l’eficiència i l’autonomia energètica.
 • Aposta pel desenvolupament de sistemes d’aerotèrmia més compactes i versàtils, adaptats a diferents tipus d’habitatges i necessitats de calefacció.

Perspectives futures de l’aerotèrmia

 • Exploració de solucions innovadores per emmagatzemar i redistribuir l’energia generada per sistemes aerotèrmics i millorar l’eficiència global del procés.
 • Investigació en materials avançats per augmentar la durabilitat i l’eficiència dels components clau dels sistemes aerotèrmics d’alta temperatura.
 • Col·laboració interdisciplinària entre experts en tecnologia, arquitectura i sostenibilitat per impulsar el desenvolupament de solucions aerotèrmiques cada cop més eficients i accessibles.

Consideracions finals sobre l’aerotèrmia d’alta temperatura

Al moment d’escollir un sistema d’aerotèrmia d’alta temperatura, és crucial considerar diversos aspectes que n’assegurin el funcionament correcte i la màxima eficiència. A continuació es detallen algunes recomanacions i factors a tenir en compte abans de procedir amb la instal·lació:

Recomanacions per a l’elecció del sistema

 • Avaluar la potència adequada segons les necessitats de calefacció de la llar.
 • Consulteu amb professionals especialitzats per garantir la selecció de l’equip més apropiat.
 • Verificar la compatibilitat del sistema amb la distribució de radiadors o el terra radiant existent.
 • Considerar la marca i la qualitat dels components per assegurar durabilitat i fiabilitat.

Aspectes a tenir en compte abans de la instal·lació

 • Realitzar un estudi previ de l’habitatge per determinar la viabilitat i les dimensions del sistema d’aerotèrmia.
 • Assegurar un aïllament tèrmic adequat a l’habitatge per maximitzar l’eficiència del sistema.
 • Planificar la ubicació de la unitat exterior i el circuit hidràulic per tal de garantir una instal·lació correcta.
 • Verificar la disponibilitat de possibles subvencions o ajudes econòmiques per a l’adquisició i la instal·lació del sistema.

Solgetic empresa d’instal·lacions d’aerotèrmia

Solgetic som una empresa que ofereix serveis d’instal·lacions d’energies renovables amb instal·ladors d’aerotèrmia més de 10 anys d’experiència. Aquí pots veure totes les nostres instal·lacions realitzades d’aerotèrmia desde el 2013:

Som instal·ladors especialistes en instal·lacions d’alta eficiència energètica, de generació d’energia i en la integració de sistemes per monitoritzar i gestionar tot allò que ens permetrà controlar i optimitzar energèticament l’edifici.

Sobretot estem especialitzats en instal·lacions per a edificis nZEB (“nearly-zero energy building”) i Passivhaus.

Sistemes de climatització d’alta eficiència, com l’aerotèrmia, com la biomassa, generadors d’energia basats en les energies renovables, com és la fotovoltaica, sistemes de control i domòtica, estalvi d’aigua,…., són exemples de les instal·lacions que implementem amb la solvència tècnica que ens dona l’experiència i coneixements dels nostres operaris i enginyers.

A més d’estar especialitzats en instal·lacions de climatització i ventilació d’alta eficiència energètica i energies renovables, realitzem qualsevol instal·lació que formi part d’un edifici:

 • Control / domòtica
 • Instal·lacions elèctriques i de comunicació
 • Control d’accés
 • Monitorització
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Tractament d’aigües

Realitzem instal·lacions a, i als voltants de: Centelles, Tona, La Garriga, Vic, Girona, Barcelona, Matadepera, Sant Just Desvern, Alella, Gurb, Mataro, Manlleu, Torello, Seva, Lloret de Mar, Terrassa, Hostalets de Balenya, Sabadell, Granollers.

Nosaltres com a insta·ladors d’aerotermia et podem realitzar tot el proces d’instal·lacio d’aerotermia. Demana el teu pressupost personalitzat gratuït d’aerotèrmia avui mateix. Els nostres enginyiers t’assessoraran sense compromís. Sol·licita-ho ara!”

Preguntes Freqüents sobre l’Instal·lacio d’aerotèrmia

Instal·lació d’aerotèrmia

Preguntes generals sobre la colocació de sistemes d’aerotèrmia

Sí, a pots instal·lar aerotèrmia a la teva nova casa construïda, igual que una vella. La nostra tecnologia s’adapta a diferents situacions i es pot integrar fàcilment a la teva infraestructura existent. Contacta’ns per un pressupost

Sí, és possible instal·lar un sistema d’aerotèrmia en un pis. Tot i que els pisos tendeixen a tenir menys espai que les cases unifamiliars, hi ha opcions dissenyades específicament per adaptar-se a aquest tipus de vivenda. Contacta’ns per un estudi gratuït.

Segons les regulacions del Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE), els sistemes aerotèrmics requereixen un manteniment preventiu per preservar-ne l’eficiència. A diferència dels sistemes de calefacció convencionals, no necessiten una inspecció periòdica cada 4 o 5 anys, ja que no hi involucren combustió ni generen residus o fums. És fonamental fer un manteniment regular per garantir el rendiment òptim del sistema, però no requereixen revisions de seguretat com les instal·lacions tradicionals de calefacció.

Estalvi, inversió i preus de l’aerotèrmia

Descubreix el benefici que obtindràs

Abans de procedir amb la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, és fonamental fer un estudi detallat del consum energètic. Recomanem sol·licitar pressupostos a professionals qualificats, que us podran oferir la millor solució adaptada a les vostres necessitats específiques i calcular els terminis d’amortització del projecte. Aquest enfocament garanteix una elecció informada i rendible per a la teva inversió en energia renovable.

La implementació d’aerotèrmia pot conduir a un estalvi energètic fins al 75%. Com que no necessita un contracte amb la companyia de gas, és possible evitar el càrrec fix de la factura. Combinat amb l’ús de panells solars fotovoltaics, aquest sistema fins i tot pot generar un estalvi total del 100%. Aquesta combinació ofereix una solució integral per reduir significativament les despeses energètiques i promoure la independència energètica.

Si, a Solgetic oferim l’opció de fer el pagament a plaços. Contacta amb nosaltres per un pressupost gratuït.

Aerotèrmia VS Gas

Renova la climtitzció amb l’energia del futur

L’aerotèrmia ofereix millores significatives en eficiència, sostenibilitat i seguretat en comparació amb una caldera de gas. A més, es caracteritza per una durabilitat més gran, amb una vida útil que pot duplicar la d’una caldera de gas estàndard. Aquesta tecnologia representa una opció més eficaç i duradora per a la climatització de les llars, promovent tant lestalvi energètic com la cura del medi ambient.

Si el sistema que es reemplaça funciona a temperatures menors de 75 °C, que és el límit màxim de funcionament de l’aerotèrmia, llavors sí, en aquest cas no caldria instal·lar components addicionals. Això simplifica el procés d’instal·lació i fa que la transició al sistema d’aerotèrmia sigui més directa i eficient.

Articles sobre Instal·lacions Aerotèrmia